« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 8, 9, 11, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2007-12-27
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-12687   Data   2007.12.27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2007 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 8, 9, 11, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. X-1355 (Žin., 2007, Nr. 132-5358 ) . Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pakeitus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą (Žin., 2001, Nr.98-3482; 2004, Nr.26-802, toliau – Akcizų įstatymas) nuo 200 8 m. sausio 1 d. variklių benzino, gazolių ir žibalo akcizų tarifai bus skaičiuojami ne nuo tonos, o nuo 1000 litrų + 15 °C temperatūros tų produktų. Kartu pažymime, kad pasikeitė tokie minėtų produktų akcizų tarifai:

vietoj taikyto 1318 Lt akcizo už toną bešvinio variklių benzin o bus taikomas 1116 Lt akcizas už 1000 litrų šio produkto, o vietoj 1934 Lt akcizo už toną švino turinčio benzino bus taikomas 1454 Lt akcizas už 1000 litrų šio produkto, vietoj galiojusio 1002 Lt akcizo už toną žibalo bus taikomas 947 Lt akcizas už 1000 litrų šio produkto, vietoj 1002 Lt akcizo už toną gazolių bus taikomas 947 Lt akcizas už 1000 litrų šių produktų, vietoj 86 Lt akcizo už toną šildymo gazolių (buitinio krosnių kuro), pažymėtų teisės aktų nustatyta tvarka, bus taikomas 73 Lt akcizas už 1000 litrų šių produktų.

Nuo 200 8 m. sausio 1 d. įsigalioja tokie pakeisti etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų akcizų tarifai:

vietoj taikyto 7 Lt akcizo už 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, alaus hektolitrą bus taikomas 7,7 Lt akcizo tarifas,

vietoj taikyto 150 Lt akcizo už hektolitrą tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio bus taikomas 180 Lt už hektolitrą akcizo tarifas. Tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 15 procentų tūrio, vietoj galiojusio 230 Lt už hektolitrą bus taikomas 276 Lt akcizo tarifas,

vietoj galiojusio 3200 Lt akcizo už gryno etilo alkoholio hektolitrą bus taikomas 3840 Lt akcizo tarifas.

Nuo 200 8 m. kovo 1 d. įsigalioja nauji cigarečių akcizo tarifai: vietoj taikyto 66 Lt specifinio elemento, bus taikomas 79 Lt specifinis elementas, o vietoj 15 procentų vertybinio elemento – 20 procentų vertybinis elementas.

Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad akcizų naujų tarifų įsigaliojimo dieną didmenine prekyba tabako gaminiais užsiimantys asmenys turės inventorizuoti savo licencijose nurodytuose padaliniuose laikomas nuosavybės teise priklausančias cigaretes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir/ar, kurios iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo buvo išleistos laisvai cirkuliuoti. Be to, primename, kad reikės sumokėti įsigaliojusių naujų ir anksčiau galiojusių akcizų sumų skirtumus.

Dėl Akcizų įstatymo minėtų pakeitimų atitinkamai yra keičiamos Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106, (Žin., 2004, Nr. 87-3201) ir kai kurie kiti susiję teisės aktai. Apie tai bus pranešta papildomai.

 

Viršininko pavaduotojas

 

Saulius Trečekauskas