« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2010-12-20
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-12112   Data   2010.12.20

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 581 straipsniu įstatymas.

Nurodytuoju Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymu, atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2010/12/ES nuostatas, patikslintos cigarečių, cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako sąvokų apibrėžtys. Taip pat numatyta, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. taikomi ES acquis nustatyti minimalūs akcizų dydžiai: cigaretėms – ne mažiau kaip 221 litas už 1000 cigarečių; cigarams ir cigarilėms – 80 litų už kilogramą (dabar taikomas 38 litai už kilogramą); rūkomajam tabakui – 139 litai už kilogramą (dabar taikomas 111 litų už kilogramą). Dėmesys atkreiptinas į tai, kad pagal ES reikalavimus akcizų tarifas nuo 2011 m. sausio 1 d. visoms cigaretėms turės būti ne mažesnis nei 221 litas už 1000 cigarečių, iki šiol toks tarifas (ne mažesnis nei 221 lito už 1000 cigarečių) buvo taikomas populiariausių cigarečių kategorijai ir brangesnėms cigaretėms (brangesnės nei 7,20 lito).

Įgyvendinant Tarybos direktyvos 2004/74/EB nuostatas, padidintas akcizų tarifas gazoliams nuo 947 litų iki 1043 litų už 1000 litrų produkto.

Be to, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymu numatyta, kad nuo akcizų atleidžiamos gamtinės dujos, naudojamos kaip variklių degalai vietinio reguliaraus susisiekimo autobusuose. VMI prie FM atkreipia dėmesį į tai, kad asmenys, teikiantys vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais paslaugas ir tam naudojantys nuo akcizų atleistas gamtines dujas kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalus, registruojami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyta privalomos registracijos tvarka šiuo metu yra rengiama.

Be nurodytųjų pakeitimų, atsižvelgiant į Lisabonos sutartį, iš dalies keičiančią ES sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį , Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme vartojama „Europos Bendrijos" sąvoka patikslinta į „Europos Sąjungos".

 

 

Viršininkas

 

Modestas Kaseliauskas