« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2016-01-28
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1E)RM-1785   Data   2016-01-27

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) papildydama VMI prie FM 2015-12-17 rašte Nr. (18.18-31-1)RM-27154 pateiktą informaciją, paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 28 punkto nuostatų taikymą apskaičiuojant pajamų mokestį nuo pajamų gautų už parduotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais:

GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punkto (2015 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. XII-2162 redakcija) nuostatos, kad turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose nenurodyto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Europos ekonominės erdvės valstybėje, pajamos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jeigu toks daiktas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 28 punkte nustatyta pajamų mokesčio lengvata nekilnojamajam daiktui išlaikytam nuo jo įsigijimo iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn terminas prailginamas iki 10 metų. Šis įstatymo pakeitimas taikomas kito nei gyvenamasis būstas (gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka) nekilnojamojo turto išlaikymo laikotarpiui. Išlieka galioti lengvatos pajamoms iš gyvenamojo būsto perleidimo, nustatytos Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 53 ir 54 punktuose.

Vadinasi pajamos, gautos 2016 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais už parduotą nekilnojamąjį turtą, kuris nuo jo įsigijimo iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn nebuvo išlaikytas 10 metų, apmokestinamos pajamų mokesčiu. Šiuo atveju neatsižvelgiama į tai ar turtas buvo įsigytas iki 2011 m. sausio 1 dienos (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1152 redakcija).

Gautos pajamos apmokestinamos pagal pajamų gavimo dieną galiojančias GPMĮ nuostatas. Tarkime, gyventojas 2015 m. pabaigoje sudaro žemės (kuri buvo įsigyta iki 2011 m. sausio l d., išlaikyta iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn 3 metus) pirkimo-pardavimo preliminarią sutartį, gauna avansą. Galutinis atsiskaitymas 2016 metais. Turtas nuosavybėn pereina 2016 metais. Tokiu atveju pajamos (avansas) gautos 2015 m. pajamų mokesčiu neapmokestinamos. 2016 metais gautos pajamos už žemės sklypą, kuris nebuvo išlaikytas nuosavybėje 10 metų, apmokestinamos kaip turto pardavimo pajamos. Apskaičiuojant nekilnojamojo turto pardavimo apmokestinamąsias pajamas iš turto pardavimo pajamų sumos atimama to turto įsigijimo kaina, kuri nustatoma proporcingai gautų 2015 m. ir 2016 metais pajamų dydžiui, skirtumas apmokestinamas taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

 

Viršininko pavaduotoja                                                          

            

Vilma Vildžiūnaitė