« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2009-03-25
Registracijos numeris   (18.17-31-1)-R-2851   Data   2009.03.25

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išnagrinėjusi Jūsų paklausimą dėl gyventojo naudos, gautos, kai gyventojas už paskolą, suteiktą iki 2009 m. sausio 1 d. asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti, moka lengvatines palūkanas apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu, kai keičiamos tokios paskolos sąlygos: keičiamos tokios paskolos palūkanos, darbuotojui pereinant nuo fiksuotų palūkanų prie lengvatinių kintamų palūkanų arba keičiamos tokios paskolos valiuta, paaiškina:

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-6033, toliau - Įstatymas) 23 str. 6 dalyje numatyta, kad gyventojo naudai, gautai, kai gyventojas už kreditą arba paskolą gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti, iki 2009 m. sausio 1 d. suteiktą asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka taikomos iki šio Įstatymo įsigaliojimo galiojusios apmokestinimo taisyklės.

Vadovaujantis šiomis Įstatymo nuostatomis, kai keičiamos minėtos paskolos sąlygos: keičiamos tokios paskolos palūkanos, darbuotojui pereinant nuo fiksuotų palūkanų prie lengvatinių kintamų palūkanų arba keičiamos tokios paskolos valiuta, laikoma, kad paskola suteikta iki 2009 m. sausio 1 dienos ir todėl nelaikoma, kad darbuotojas gavo apmokestinamųjų pajamų natūra.

 

Teisės departamento direktorė                                                                     Vilma Vildžiūnaitė