« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2012-07-05
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-5867   Data   2012.07.05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 5 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XI-2100 (Žin., 2012, Nr. 78-4022; toliau – Įstatymas). Įstatymo nuostatų pakeitimai yra susiję su 2012 m. birželio 21 d. priimtu Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymu Nr. XI-2099 (Žin., 2012; Nr. 78-4021).

Įstatyme pakeista turto (įskaitant pajamas) deklaravimo tvarka asmenims ir jų šeimos nariams (toliau – asmenys), kurie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui. Tokie asmenys turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaruos Įstatymo 72 straipsnyje nustatyta tvarka, t.y. deklaravimo prievolė kyla prieš suteikiant auką, o deklaruoti privalu kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Deklaracija pateikiama likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo. Įstatymo 72 straipsnyje taip pat nustatyta, kad asmenys, šiame įstatyme nustatyta tvarka deklaravę turtą ir pajamas per paskutinius 12 mėnesių iki aukos suteikimo, prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, papildomai deklaracijos pateikti neturi.

Įstatymo 2 str. 1 d. 27 punkto pakeitimu įtvirtinta, kad deklaracijos neturi teikti gyventojai, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 40 litų.

Įstatymas įsigaliojo 2012-07-04.

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė