« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO

Atnaujinimo data: 2010-12-13
Registracijos numeris   (18.40-31-1)- R-11792   Data   2010.12.13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2010 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 145-7415; toliau – Įstatymas).

Įstatymu nustatoma, kad nekilnojamojo turto mokestį už (pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartį) įsigyjamą nekilnojamąjį turtą moka, ne formalusis savininkas (pvz., ne lizingo bendrovė), o turtą įsigyjantis asmuo, jeigu informacija apie atitinkamą sutartį yra užfiksuota viešajame valstybės registre (Nekilnojamojo turto registre). Tokiu būdu ne tik nekilnojamojo turto mokestį moka, bet ir mokesčio lengvatomis naudojasi ne formalusis nekilnojamojo turto savininkas, o tą turtą įsigyjantis asmuo.

Keičiasi mokesčio skaičiavimo terminai. Nekilnojamojo turto mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą perleidžiama, perleidžiama arba prarandama teisė į įsigyjamą nekilnojamąjį turtą arba turtas grąžinamas. Fiziniai asmenys taip pat mokesčio nebeskaičiuoja nuo mėnesio, kurį nustoja turtą naudoti ekonominei ar individualiai veiklai.

Pagal Įstatymą valdžios ir privataus subjekto partnerystės pagrindu sukurtas ar įgytas nekilnojamasis turtas, kol bus vykdoma partnerystės sutartis ir šis turtas bus naudojamas pagal sutartyje numatytą paskirtį, nėra laikomas nekilnojamojo turto mokesčio objektu. Tai reiškia, kad aukščiau minėtas turtas nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas.

Įstatymu nustatoma, kad skundai dėl turto vertintojo nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės (susiję, pavyzdžiui, su turto vertintojo naudotų duomenų netikslumais, galimomis klaidomis ir pan.) ir toliau teikiami tik per 3 mėnesius nuo mokestinės vertės nustatymo (naujų masinio vertinimo dokumentų įsigaliojimo, naujo nekilnojamojo turto objekto įregistravimo, vertės patikslinimo, kai pasikeičia nekilnojamojo turto kadastriniai rodikliai ir pan.), tuo tarpu prašymus nekilnojamojo turto verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, leidžiama pateikti kiekvieną mokestinį laikotarpį (per 3 mėnesius nuo jo pradžios), neatsižvelgiant į tai, ar buvo atliekamas naujas masinis nekilnojamojo turto vertinimas, ar ne. Prašymai nagrinėjami, jeigu nekilnojamojo turto mokestinė vertė nuo individualiu vertinimu nustatytos vertės skiriasi bent 20 procentų.

Įstatymu numatoma, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifus savivaldybių tarybos gali diferencijuoti ir atsižvelgdamos į nekilnojamojo turto naudojimą (nenaudojamas, naudojamas ne pagal paskirtį, naudojamas tenkinti viešuosius interesus ir pan.), teisinį statusą (pavyzdžiui, nekilnojamosioms kultūros vertybėms, architektūros paminklams ir pan.). Be to, siekiant teisinio aiškumo, Įstatymu nustatyta, kad tais atvejais, kai savivaldybių tarybos laiku nenustato arba po nustatyto termino keičia kito mokestinio laikotarpio mokesčio tarifus, toje savivaldybėje taikomas 0,3 proc. mokesčio tarifas. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas nuo kito mokestinio laikotarpio atlikti naują nekilnojamojo turto masinį vertinimą, savivaldybių taryboms leidžiama kitam mokestiniam laikotarpiui mokesčio tarifus nustatyti (tikslinti) iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktą valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis turtas ir taip neapmokestinamas, Įstatymu atsisakyta dubliuojančių nuostatų dėl valstybės ir savivaldybės įmonių, biudžetinių įstaigų, taip pat Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nekilnojamojo turto neapmokestinimo.

Pažymima, kad 2010 m. gruodžio 11 d. priimtas Įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

 

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė