« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 26 DALIES APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO)

Atnaujinimo data: 2010-12-31
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-12544   Data   2010-12-31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63–2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87–2212; 2004, Nr. 82–2966) ir siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 2 str. 26 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2010-12-13 raštas Nr. (14.16-01)-5K-1027519)-6K-1011083).

 

Viršininko pavaduotoja

                                                                         

Vilma Vildžiūnaitė

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 26 DALIES APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO)