« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

Atnaujinimo data: 2009-08-07
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-7605   Data   2009.08.07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad buvo priimti Pelno mokesčio įstatymo 5 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 93-3979) bei Pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 37(1) bei 37(2) straipsniais ir Įstatymo 3 priedėlio papildymo įstatymo 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 93-3980).

Minėtais įstatymais nustatyti tokie Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) pakeitimai:

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. užsienio vienetų, kurie yra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ne per nuolatines buveines gaunamos palūkanos bus neapmokestinamos. Užsienio vienetų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gaunamos palūkanos bus apmokestinamos taikant 10 procentų mokesčio tarifą.

2. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną už 2010 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis