« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 IR 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO

Atnaujinimo data: 2009-06-30
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-6295   Data   2009.06.30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2009 m. birželio 30 d. ,,Valstybės žiniose" Nr. 77 paskelbtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 77-3173, toliau - Įstatymas). Įstatymo nuostatos taikomos nuo 2009 m. liepos 1 dienos.

Šiuo Įstatymu nustatyti tokie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2004, Nr. 17-505; 2008, Nr. 149-6034) pakeitimai :

1. Pakeista 19 straipsnio 3 dalis ir išdėstyta taip:

"3. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius)."

2. Papildytas 19 straipsnis 4 dalimi:

"4. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka."

3. Atsižvelgiant į tai, kad iki 2010 m. gruodžio 31 d. pratęstas lengvatinių 9 ir 5 procentų PVM tarifų, taikomų PVM įstatymo 19 str. 3 ir 4 dalyje nurodytoms prekėms, galiojimas, pakeista 19 str. 1 dalies ir 56 str. 4 ir 5 dalių redakcija.

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis

 

Teisės aktai
LRS  PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 IR 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS