« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 2, 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 2, 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO

Atnaujinimo data: 2010-12-15
Registracijos numeris   .(18.26-31-1)-R-11880   Data   2010.12.15

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2010 m. lapkričio 23 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 2, 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2010, Nr. 145-7422, toliau – Įstatymas), kuris įsigalios 2011 m. sausio 1 dieną.

Šis Įstatymas buvo priimtas, todėl, kad 1985 m. birželio 7 d. Europos Komisijos sprendimas 85/377/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 6 tomas, p. 198), pagal kurio nuostatas šiuo metu yra skaičiuojamas valdos ekonominis dydis, išreikštas ekonominio dydžio vienetais, buvo panaikintas, o naujojo 2008 m. gruodžio 8 d. patvirtinto Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1242/2008 (OL 2008 L 334, p. 3) principai grupuoti žemės ūkio valdas (ūkius) mokesčių tikslais yra netinkami.

Taigi Įstatymo 2 straipsnyje, pakeičiančiame Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287, toliau - SDĮ) 17 str. 7 dalį, numatyta, kad žemės ūkio valdų (ūkių) ekonominiai dydžiai bus nustatomi pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus, kurie bus atliekami žemės ūkio ministro nustatyta tvarka. Kaip ir ankščiau Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras teiks duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai apie apskaičiuotus žemės ūkio valdų (ūkių) dydžius.

Be to, Įstatymo 1 straipsniu SDĮ 2 straipsnis papildomas 10 dalimi, kurioje pateikiama „žemės ūkio valdos ekonominio dydžio" sąvoka.

 

 

Viršininko pavaduotoja

Vilma Vildžiūnaitė