« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 6, 8, 17, 18, 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO

Atnaujinimo data: 2009-08-07
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-7606   Data   2009.08.07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2008 m. liepos 22 dieną priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6, 8, 17, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas ( Žin., 2009, Nr. 93-3983 ; toliau – Įstatymas). Pažymėtina, jog Įstatymo nuostatos įsigalioja nuo 2010 metų sausio 1 dienos, todėl, apskaičiuojant ir mokant privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokas už 2009 metų laikotarpį, šiame pranešime aptariami pakeitimai netaikomi.

Įstatymu numatyta, jog VMI prie FM Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka administruoja PSD įmokas, mokamas šių asmenų:

1) Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla įsigijus verslo liudijimą;

2) Gyventojų, kurie nepriklauso kitai draudžiamųjų PSD kategorijai ir kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, o jų žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų;

3) Gyventojų, kurie nepriklauso jokiai kitai draudžiamųjų PSD kategorijai ir privalo draustis savarankiškai.

Aukščiau išvardintų gyventojų grupių PSD įmokų dydis, apskaičiavimo bei mokėjimo tvarka nesikeičia.

Remiantis Įstatymo nuostatomis, gyventojų, kurie gauna darbo užmokesčio pajamas (įskaitant individualių įmonių savininkus bei ūkinių bendrijų narius), gyventojų, gaunančių autorinius atlyginimus, sporto bei atlikėjų veiklos pajamas, gyventojų, vykdančių individualią veiklą neįsigijus verslo liudijimo, gyventojų, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir jų žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų, mokamų PSD įmokų bazė sutampa su valstybinio socialinio draudimo įmokų baze ir šias įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) administravimo įstaigos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad nuo 2010 metų sausio 1 dienos nuo kitų gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamųjų pajamų, išskyrus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas iš VSDF lėšų mokamas pašalpas, PSD įmokos nemokamos. PSD įmokas, skaičiuojamas nuo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytų iš VSDF lėšų mokamų pašalpų, nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis, išskaito VSDF administravimo įstaigos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir šias įmokas perveda į Valstybinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą

Taip pat informuojame, kad 2009 metų liepos 22 dieną priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 778 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 10 ir 11 dalių bei 8 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo" ( Žin., 2009, Nr. 90; toliau – Nutarimas), kurio nustatyta tvarka VMI prie FM pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; toliau – SDĮ) 17 straipsnio 10 ir 11 dalių nuostatas, t. y. užtikrinti, kad gyventojų, išskyrus SDĮ 10 straipsnyje numatytas išimtis, metinė PSD įmoka negali būti mažesnė kaip 9 procentai 12 minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną, dydžio. Nutarimu VMI prie FM taip pat pavesta rinkti 3 minimalių mėnesinių algų dydžio PSD įmokas, numatytas SDĮ 8 str. 2 dalyje. Minėtos PSD įmokos mokamos į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą kodu 1959, remiantis 2009 m. gegužės 29 dienos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VA-39 /1B-303 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" papildymo" (Žin., 2009, Nr. Nr. 66-2663).

Nutarimas, išskyrus nuostatas dėl 3 minimalių mėnesinių algų dydžio PSD įmokų surinkimo, įsigalioja 2010 metų sausio 1 dieną.

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis