« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. 535 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 727 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO TERMINŲ IR TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO NUTARIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“

Atnaujinimo data: 2009-06-18
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-5901   Data   2009.06.18

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2009 m. birželio 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 727 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo terminų ir taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios" (Žin., 2009, Nr. 69-2789, toliau - Nutarimas).

Šiuo Nutarimu dėl neatitikimo galiojančioms Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287, toliau SDĮ) nuostatoms nuo 2009 m. birželio 12 dienos pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 727 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo terminų ir taisyklių patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 66-1929) ir šį nutarimą pakeitęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 558 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 727 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo terminų ir taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2004, Nr. 78-2723).

Nuo 2009 m. sausio 1 dienos mokėdami privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokesčių mokėtojai bei mokestį išskaičiuojantys asmenys turi vadovautis SDĮ 18 straipsnyje nustatyta privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarka.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

Gediminas Vyšniauskis