« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO, ĮTVIRTINANČIO REKOMENDACINĘ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS ETAPŲ KLASIFIKACIJĄ

Atnaujinimo data: 2012-06-25
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-5518   Data   2012.06.25

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2012 m. birželio 14 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 650 Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr.66-3344; toliau - Nutarimas).

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110 – 3992) 171 straipsnio nuostatas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) darbų sąnaudos tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos. Įsigaliojęs Nutarimas įtvirtina, kad ū kio subjektui ar mokesčių administratoriui kilus neaiškumų dėl atitinkamos veiklos priskyrimo MTEP, bus galima kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą, kuri atliks veiklos vertinimą ir pateiks ekspertines išvadas. Tokiu būdu tiek mokesčių administratorius, tiek veiklą vykdantis ūkio subjektas bus užtikrintas, kad atitinkama veikla atitinka MTEP veiklos reikalavimus.

Nutarime įtvirtinamas ir rekomendacinis MTEP etapų klasifikacijos aprašas (toliau – Aprašas), detalizuojantis MTEP etapus nuo žinių įgijimo iki produkto sukūrimo. Vadovaudamasis rekomendacinio Aprašo nuostatomis, ūkio subjektas bei mokesčių administratorius galės patikrinti vykdomos veiklos atitikimą Aprašo reikalavimams, atsižvelgdamas į tai, kad MTEP etapų trukmė bei kiekis priklauso nuo konkretaus kuriamo produkto, o kilus klausimams, kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą.

 

Viršininko pavaduotoja

 

   

 

Vilma Vildžiūnaitė