« Grįžti

DĖL LITŲ PERSKAIČIAVIMO Į EURUS TEIKIANT PRAŠYMUS DĖL MOKESČIŲ GRĄŽINIMO

Atnaujinimo data: 2014-10-23
Registracijos numeris   18.2-31-2)-RM-17093   Data   2014-10-22

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama tinkamai pasirengti euro įvedimui bei apie tai informuoti mokesčių mokėtojus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu bei Nacionaliniu euro įvedimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr.604, informuoja apie Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamų įvairių mokesčių mokėtojų prašymų dėl mokesčių grąžinimo įforminimo tvarką po euro įvedimo dienos.

1. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) mokesčių mokėtojai, kurie vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsniu, siekia susigrąžinti mokesčio permoką (skirtumą), pildydami Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) formą FR0781 už laikotarpį iki euro įvedimo dienos, prašomas grąžinti (įskaityti) sumas turi nurodyti eurais, kadangi ši forma teikiama pagal suformuotas prievoles, kurios 2015 m. sausio 1 d. bus perskaičiuotos į eurus.

2. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens pateikiami prašymai FR0445 formos grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM (toliau - FR0445 formos prašymas) už laikotarpius iki 2014-12-31, turės būti užpildomi taip:

2.1. Pateikto tiesiogiai Vilniaus AVMI ir atsiunčiamo paštu Vilniaus AVMI (popierinio) FR0445 formos prašymo 5 laukelio bei lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti" visi duomenys nurodomi litais. Suvedus pateikto FR0445 formos prašymo duomenis į atitinkamą VMI informacinę sistemą FR0445 formos prašymo lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti" stulpelio „PVM/VAT" kiekvienos eilutės suma (PVM suma) bus perskaičiuota (konvertuota) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą ir apskaičiuota bendra grąžintina PVM suma eurais, susumavus visų eilučių perskaičiuotas į eurus PVM sumas. Tokiu būdu apskaičiuota eurais bendra PVM suma bus laikoma užsienio asmens prašoma grąžinti PVM suma, neatsižvelgiant į faktiškai FR0445 formos prašymo 5 laukelyje nurodytą grąžintiną PVM sumą litais.

2.2. Per VMI portalo e.VMI automatizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI pateiktoje FR0445 formos prašymo 5 laukelio bei lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias -sumokėtą PVM prašoma grąžinti" visi duomenys užpildomi litais. Užpildyta lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti" stulpelio „PVM/VAT" kiekvienos eilutės suma (PVM suma) sistemoje iš karto bus perskaičiuojama (konvertuojama) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą ir apskaičiuojama bendra grąžintina PVM suma eurais, susumuojant visų eilučių perskaičiuotas į eurus sumas. Tokiu būdu apskaičiuota eurais bendra PVM suma bus laikoma užsienio asmens prašoma grąžinti iš biudžeto PVM suma.

2.3. perskaičiuojamos (konvertuojamos) į eurus lentelės „Prekės ir paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti" kiekvienos eilutės PVM sumos sistemoje bus suapvalinamos iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę. Bendra grąžintina PVM suma (susumavus eilučių PVM sumas) taip bus nurodoma eurais ir euro centais (t. y., su dviem skaičiais po kablelio).

3. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) mokesčių mokėtojų pateikiami Prašymai grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 formos (toliau — FR0396 formos prašymas) grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus už laikotarpius iki 2014-12-31 turės būti pildomi taip:

3.1. Pateiktame tiesiogiai AVMI ir atsiunčiamame paštu arba elektroniniu paštu (popieriniame) FR0396 formos prašymo 18, 19, 20, 23 ir 25 laukeliuose visi duomenys nurodomi litais. Suvedus pateikto FR0396 formos prašymo duomenis į VMI portalo e.VMI automatizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau — Mano VMI) FR0396 formos prašymo 19 laukelio kiekvienos eilutės suma bus perskaičiuota (konvertuota) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą. Atitinkamai 20 laukelio suma bus apskaičiuota susumuojant 19 laukelio kiekvienos eilutės sumas perskaičiuotas į eurus. Tuo pačiu 23 ir 25 laukelių sumos taip pat bus perskaičiuotos į eurus ir patikslintos atsižvelgiant į bendrą 20 laukelio sumą eurais. Tokiu būdu apskaičiuotos 20, 23 ir 25 laukelių sumos bus laikomos atitinkamai grąžintina akcizų suma, prašoma grąžinti akcizų suma ir prašoma įskaityti suma, neatsižvelgiant į faktiškai FR0396 formos prašymo 20, 23 ir 25 laukeliuose nurodytas sumas litais.

3.2. Pateikiant prašymą FR0396 formos per Mano VMI: - prašymo eilutėje „Akcizo tarifas" asmuo turi pasirinkti tuo laikotarpiu, už kurį bus prašoma grąžinti ir/arba įskaityti akcizus, galiojusį akcizų tarifą, nustatytą litais. - eilutėse „Prašoma grąžinti akcizų suma" nurodyta akcizų suma Mano VMI iš karto perskaičiuojama (konvertuojama) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą. Eilutėje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma" grąžintina akcizų suma nurodoma tik eurais, susumuojant visų eilučių „Prašoma grąžinti akcizų suma" perskaičiuotas į eurus sumas. Perskaičiuojamos (konvertuojamos) į eurus akcizų sumos Mano VMI suapvalinamos iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę. - asmuo, atsižvelgdamas į eilutėje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma" grąžintiną akcizų sumą eurais, turi užpildyti eilutes „Įskaitoma mokesčiams suma" ir „Prašoma grąžinti suma" eurais.

4. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) mokesčių mokėtojų pateikiami Prašymai grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 formos (toliau — FR0397 formos prašymas) grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus už laikotarpius iki 2014-12-31 turės būti pildomi taip:

4.1. Pateiktame tiesiogiai AVMI ir atsiunčiamame paštu arba elektroniniu paštu (popieriniame) FR0397 formos prašymo 17, 18, 19, 22 ir 24 laukeliuose visi duomenys nurodomi litais. Suvedus pateikto FR0397 formos prašymo duomenis į Mano VMI FR0397 formos prašymo 18 laukelio kiekvienos eilutės suma bus perskaičiuota (konvertuota) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą. Atitinkamai 19 laukelio suma bus apskaičiuota susumuojant 18 laukelio kiekvienos eilutės sumas perskaičiuotas į eurus. Tuo pačiu 22 ir 24 laukelių sumos taip pat bus perskaičiuotos į eurus ir patikslintos atsižvelgiant į bendrą 19 laukelio sumą eurais. Tokiu būdu apskaičiuotos 19, 22 ir 24 laukelių sumos bus laikomos atitinkamai grąžintina akcizų suma, prašoma grąžinti akcizų suma ir prašoma įskaityti suma, neatsižvelgiant į faktiškai FR0397 formos prašymo 19, 22 ir 24 laukeliuose nurodytas sumas litais.

4.2. Pateikiant prašymą FR0397 formos per Mano VMI: - prašymo eilutėje „Akcizo tarifas" asmuo turi pasirinkti tuo laikotarpiu, už kurį bus prašoma grąžinti ir/arba įskaityti akcizus, galiojusį akcizų tarifą, nustatytą litais. - eilutėse „Prašoma grąžinti akcizų suma" nurodyta akcizų suma Mano VMI iš karto perskaičiuojama (konvertuojama) į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą. Eilutėje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma" grąžintina akcizų suma nurodoma tik eurais, susumuojant visų eilučių „Prašoma grąžinti akcizų suma" perskaičiuota į eurus sumas. Perskaičiuojamos (konvertuojamos) į eurus akcizų sumos Mano VMI suapvalinamos iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę. - asmuo, atsižvelgdamas į eilutėje „Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma" grąžintiną akcizų sumą eurais, turi užpildyti eilutes „Įskaitoma mokesčiams suma" ir „Prašoma grąžinti suma" eurais.

5. Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) teikiama Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką FR0464 forma dėl kilnojamojo ir/arba nekilnojamojo daikto, taip pat dėl nenukirsto miško ar apvaliosios medienos parduoto ar kitokiu būdu perleisto kito asmens nuosavybėn 2015 metais ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, pildoma eurais, t.y. FR0464 formos 14, 16, 17, 18 laukeliuose sumos įrašomos eurais (Eur). Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką FR0464 forma teikiama po 2015 metų sausio 1 d. dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo daikto, parduoto iki 2014 m. gruodžio 31 d. pildoma litais, t.y. 14, 16, 17, 18 laukeliuose sumos įrašomos litais. Permokos sumą perskaičiuoja į eurus pagal nustatytą euro ir lito kursą ir grąžina permokos sumą eurais mokesčių administratorius.

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas Dainoras Bradauskas