« Grįžti

DĖL MARŽOS SCHEMOS TAIKYMO AUTOMOBILIUI (DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 106-110 STRAIPSNIŲ TAIKYMO)

Atnaujinimo data: 2006-10-26
Registracijos numeris   (18.3 - 31-2)-R-9294   Data   2006.10.26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM) išnagrinėjo UAB ,,Baltijos realizacijos centras " (toliau – bendrovė) rašte keliamus klausimus dėl naujo automobilio apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) ir paaiškina:

1. Automobilis įsigytas be PVM iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos, kuri patiekdama automobilį į Lietuvą, nurodė, kad taiko maržos schemą. Pagal automobilio dokumentus pirmoji registracijos data – 2006 m. gegužės mėnuo. Ar Lietuvos įmonė, 2006 m. rugsėjo mėnesį tiekdama tokį automobilį Lietuvoje, gali taikyti maržos schemą?

Iš pateiktos informacijos galima daryti prielaidą, kad bendrovės iš Vokietijos įsigytas automobilis, remiantis PVM įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje pateiktu ,,naujų transporto priemonių" apibrėžimu (motorinė kelių transporto priemonė laikoma nauja, jeigu ji buvo patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiai nuo eksploatavimo pradžios arba yra nuvažiavusi ne daugiau kaip 6000 kilometrų), gali būti laikomas nauju automobiliu. Pažymėtina, kad šis ,,naujų transporto priemonių" apibrėžimas taikomas tais atvejais, kai naujų transporto priemonių sandoriai vykdomi tarp ES valstybių narių.

Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, kai naują transporto priemonę iš kitos valstybės narės iš bet kokio asmens įsigyja ir į Lietuvą atveža bet kuris asmuo, tai toks įsigijimas Lietuvoje yra PVM objektas, t. y. automobilio pirkėjui Lietuvoje atsiranda prievolė apskaičiuoti šio automobilio pardavimo PVM, taikant 18 proc. PVM tarifą.
Vadinasi, bendrovė už iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos, įsigytą automobilį (kuriam Vokietijos PVM mokėtojas pritaikė maržos schemą), privalo apskaičiuoti šio automobilio pardavimo PVM ir jį nustatyta tvarka įtraukti į PVM atskaitą.

Pagal PVM įstatymo 106 straipsnio nuostatas maržos schema naudotoms prekėms gali būti taikoma tokiu atveju, kai tokia prekė buvo įsigyta be PVM ar įsigyjant tokią prekę pardavėjas buvo pritaikęs maržos schemą. Pateiktu atveju, atsigabenus naują automobilį į Lietuvą, atsiranda prievolė apskaičiuoti šio automobilio pardavimo PVM. Vadinasi, maržos schemos sąlyga, kad automobilis turi būti įsigytas be PVM, neįvykdyta ir dėl to bendrovė, parduodama šį automobilį Lietuvoje, maržos schemos negali taikyti.

Be to, norime pažymėti, kad pagal Šeštosios Direktyvos, kurioje nustatyti bendri PVM taikymo principai valstybėse narėse, 26a straipsnio D skirsnio a punkto nuostatas į kitą valstybę narę tiekiamoms naujoms transporto priemonėms maržos schema negali būti taikoma (šios nuostatos įtvirtintos PVM įstatymo 106 straipsnyje). Pagal šias nuostatas Vokietijos įmonė maržos schemos į Lietuvą tiekiamam naujam automobiliui, mūsų nuomone, taikyti negalėjo. 

2. Automobilis įsigytas be PVM iš Lietuvos neapmokestinamojo asmens. Pagal automobilio dokumentus pirmoji registracijos data – 2006 m. gegužės mėnuo. Ar Lietuvos įmonė, 2006 m. rugsėjo mėnesį tiekdama tokį automobilį, Lietuvoje, gali taikyti maržos schemą?


Pagal PVM įstatymo 106 straipsnio nuostatas, tiekiant be PVM įsigytas naudotas prekes maržos schema gali būti taikoma. Pateiktu atveju PVM mokėtojas parduoda automobilį, kurį jis įsigijo be PVM. Be to, tas faktas, kad automobilis įsigytas be PVM leidžia daryti prielaidą, kad automobilis įsigytas ne iš ,,pirmųjų rankų", t. y. gamintojo ar automobilių salono, ir už jį pardavimo PVM į biudžetą yra sumokėtas. Tačiau pagal PVM įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje pateiktą ,,naujos transporto priemonės" apibrėžimą, šis automobilis gali būti laikomas nauju. Bet, kaip jau buvo minėta, šiuo naujų transporto priemonių apibrėžimu reikia vadovautis tik tokiu atveju, kai šių transporto priemonių tiekimo sandoriai vyksta tarp ES valstybių narių. Pateiktu atveju automobilis parduodamas Lietuvoje ir dėl to šiam automobiliui maržos schema gali būti taikoma.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal PVM įstatymo 106 straipsnio nuostatas PVM mokėtojas maržos schemą naudotoms prekėms gali taikyti tokiu atveju, jei jis nuolat verčiasi naudotų prekių tiekimu, o kai PVM mokėtojas tiekia savo naudotą ilgalaikį turtą, šių sandorių atžvilgiu laikoma, kad jis atitinka reikalavimus dėl nuolatinio vertimosi naudotų prekių tiekimu.

Todėl bendrovė, parduodama Lietuvoje be PVM įsigytą automobilį, maržos schemą galės taikyti tokiu atveju, jei ji nuolat verčiasi naudotų prekių tiekimu arba jei, prieš parduodama šį automobilį, bendrovė jį kaip ilgalaikį turtą naudojo savo veikloje. Jei šį automobilį bendrovė tiektų į kitą valstybę narę, tai, atsižvelgdama į tai, kad automobilis pagal PVM įstatymo 2 straipsnio nuostatas laikomas nauju, vadovaudamasi PVM įstatymo106 straipsnio 10 dalies nuostatomis, maržos schemos šiam automobiliui taikyti negalėtų.

3. Naujas automobilis įsigytas be PVM iš Lietuvos apmokestinamojo asmens, kuris patiekė šią prekę neapmokestindamas PVM pagal PVM įstatymo 33 straipsnio nuostatas. Pagal automobilio dokumentus pirmoji registracijos data – 2006 m. gegužės mėnuo. Ar Lietuvos įmonė, tiekdama tokį automobilį, gali taikyti maržos schemą?


Kadangi automobilis įsigytas Lietuvoje ir be PVM, tai bendrovė, parduodama tokį automobilį Lietuvoje, gali taikyti maržos schemą. Tačiau, jei šį automobilį bendrovė tiektų į kitą valstybę narę, tai atsižvelgdama į tai, kad automobilis pagal PVM įstatymo 2 straipsnio nuostatas laikomas nauju, vadovaudamasi PVM įstatymo106 straipsnio 10 dalies nuostatomis, maržos schemos naujam automobiliui taikyti negalėtų.

Viršininko pavaduotoja Birutė Černiuvienė