DĖL MASAŽO PASLAUGŲ INDIVIDUALIOS VEIKLOS REGISTRAVIMO IR VYKDYMO

Atnaujinimo data: 2009-12-21
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-12249   Data   2009.12.21

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama formuoti tinkamą ir vienodą teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką, gavusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimą, informuoja:

Masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-27 (Žin., 2007, Nr. 11-452; toliau - Aprašas), 3 punkte yra pateikta masažo* sąvoka be skirstymo į gydomąjį ar negydomąjį masažą. Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 (Žin., 2004, Nr. 86-3152), masažo paslauga yra nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga.

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žinios, 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) 2 str. 6 dalį, asmens sveikatos priežiūra yra valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla. Šio įstatymo 16 str. 2 dalyje nustatyta, kad įmonės ir įstaigos teisę verstis sveikatos priežiūros veikla įgyja tik gavusios licencijas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 5 str. 1 dalimi bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 (Žin., 2007, Nr. 31-1148), 2, 3 ir 5 punktais, licencijas verstis sveikatos priežiūros veikla gali gauti tik juridiniai asmenys. Todėl masažo paslauga gali būti teikiama tik sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūrai šiai veiklai licenciją. Šią paslaugą gali atlikti gyventojai atitinkantys Apraše nustatytus masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus, ir negali verstis šia veikla kaip individualia veikla nesteigiant juridinio asmens.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, VMI prie FM mano, kad gyventojas gali teikti prašymą registruoti ir vykdyti individualią veiklą klasifikuojamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877; toliau – EVRK), 96.04 klasėje ,, Fizinės gerovės užtikrinimo veikla" į kurią įeina turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir lieknėjimo salonų, masažo kabinetų ir kt. veikla. Tačiau negali teikti masažo paslaugų, kaip jos suprantamos Apraše. Kitaip tariant, gyventojas gali atlikti tokią fizinės gerovės užtikrinimo veiklą (t.y. teikti tam tikras kūno priežiūros paslaugas), kuri nepatenka į masažo sąvoką, kaip ji aprašyta Apraše.

Pažymime, kad Aprašo nuostatų, tame tarpe ir jame pateiktos masažo sąvokos, aiškinimas nėra priskirtinas VMI prie FM kompetencijai, todėl dėl Aprašo nuostatų aiškinimo gyventojai gali kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją.

 

*Masažas - tai speciali, moksliškai pagrįsta, dozuota, mechaninio ir refleksinio poveikio žmogaus organizmui priemonių visuma. Masažas atliekamas fizinio kontakto būdu rankomis, specialiais įrankiais arba aparatais, siekiant grąžinti sveikatą, ją palaikyti bei stiprinti organizmą.

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis