DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM313 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2018-03-08
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1E) RM-7850

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-18 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklėse nustatyta, kad tuo atveju, kai išmokas išmokėjęs asmuo gyventojams išmoka B klasės išmokas ir nuo jų pajamų mokestį savo lėšomis į biudžetą sumoka ne tą patį mėnesį, kurį buvo išmokėtos išmokos, o vėliau, tai tokios išmokos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis turi būti deklaruojamas to mėnesio, kurį išmokos buvo išmokėtos, Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje (toliau – deklaracijos GPM313 forma).

Pavyzdžiui, individualios įmonės savininkas 2018 m. vasario mėn. iš individualios įmonės išsiėmė pinigų sumą (kaip avansu išmokėtą pelną) savo asmeninėms reikmėms. 2019 m. kovo mėn. individuali įmonė savo lėšomis sumoka pajamų mokestį nuo 2018 m. vasario mėn. individualios įmonės savininko išsiimtos sumos. Individuali įmonė savininko 2018 m. vasario mėnesį iš įmonės išsiimtą sumą ir nuo jos įmonės lėšomis į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį turi deklaruoti 2018 m. vasario mėnesio deklaracijos GPM313 formoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad deklaracijos GPM313 formoje turi būti deklaruojamos tik tokios atitinkamą mėnesį gyventojams išmokėtos B klasės išmokos, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis. Tos B klasės išmokos, nuo kurių pajamų mokestį savo lėšomis išmokas išmokėjęs asmuo ketina mokėti vėlesnį mėnesį, nei tą mėnesį, kurį buvo išmokėtos išmokos, neturi būti deklaruojamos, kol pajamų mokestis nuo jų nėra sumokėtas į biudžetą. Išmokas išmokėjusiam asmeniui savo lėšomis į biudžetą sumokėjus pajamų mokestį nuo B klasės išmokų, tokios išmokos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis turi būti deklaruojamas to mėnesio, kurį buvo išmokėtos išmokos, deklaracijos GPM313 formoje.

Jeigu išmokas išmokėjęs asmuo pajamų mokestį nuo gyventojams mokestiniu laikotarpiu išmokėtų B klasės išmokų nusprendė mokėti savo lėšomis, pajamų mokestį į biudžetą turi sumokėti ne vėliau kaip iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Kai gyventojui B klasės išmokas išmokėjęs asmuo nuo tokių išmokų išskaičiuoja pajamų mokestį (o ne sumoka savo lėšomis), nors pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas ir neturi prievolės išskaičiuoti pajamų mokesčio, išskaičiuotą pajamų mokestį  sumokėti į biudžetą jis privalo tą patį mėnesį, kurį buvo išmokėtos B klasės išmokos.

 

Teisės departamento direktorė                                                                        Rasa Virvilienė