« Grįžti

DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0572 FORMOS IR METINĖS A KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0573 FORMOS TIKSLINIMO

Atnaujinimo data: 2014-05-02
Registracijos numeris   (32.42-31)-1-RM-6479   Data   2014-05-02

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kokiais atvejais, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), negali būti tikslinamos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos (toliau – deklaracijos FR0572 forma) ir Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 forma (toliau – deklaracijos FR0573 forma):

Dėl deklaracijos FR0572 formos ir jos priedų tikslinimo

Mokestį išskaičiuojantys asmenys, vadovaudamiesi Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir pateikimo taisyklių (patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7; 2014 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. VA-19 redakcija) nuostatomis, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) negali tikslinti to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) atitinkamų mėnesių deklaracijos FR0572 formos FR0572A bei FR0572U prieduose nurodytų pajamų mokesčio sumų, jeigu nuo gyventojams išmokėtų A klasės pajamoms priskiriamų išmokų tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) išskaičiavo per didelę pajamų mokesčio sumą (pvz., išmokas apmokestino taikydami didesnį negu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatytą pajamų mokesčio tarifą; pajamų mokestį išskaičiavo nuo A klasės išmokų, kurios priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms ir pan.).

Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) mokestį išskaičiuojantys asmenys negali tikslinti to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) atitinkamų mėnesių deklaracijų FR0572 formų ir tais atvejais, kai tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) darbuotojams išmokėtoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms išmokoms (kurios deklaruojamos bendromis sumomis) neteisingai pritaikė arba nepritaikė neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD) ir/arba papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – PNPD), todėl nuo tokių išmokų išskaičiavo per mažai arba per daug pajamų mokesčio.

Mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) atitinkamų mėnesių deklaracijų FR0572 formos gali būti tikslinamos visais atvejais.

Dėl deklaracijos FR0573 formos ir jos priedų tikslinimo

Mokestį išskaičiuojantys asmenys, vadovaudamiesi Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklių (patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145; 2014 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. VA-20 redakcija) nuostatomis, negali tikslinti mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaracijos FR0573 formos FR0573A priedo, jeigu tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) darbuotojams – nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms išmokoms neteisingai pritaikė arba nepritaikė NPD ir/arba PNPD, todėl nuo tokių išmokų išskaičiavo per mažai arba per daug pajamų mokesčio.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys negali tikslinti mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaracijų FR0573 formos ir jos FR0573A ir FR0573U prieduose nurodytų per daug išskaičiuoto pajamų mokesčio sumų (pvz., išmokos buvo apmokestintos taikant didesnį negu GPMĮ nustatytą pajamų mokesčio tarifą; pajamų mokestis buvo išskaičiuotas nuo A klasės išmokų, kurios priskiriamos neapmokestinamosioms pajamos ir pan.).

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokestį išskaičiuojančių asmenų per daug išskaičiuotą pajamų mokestį turi teisę susigrąžinti, mokesčių administratoriui pateikę metines pajamų deklaracijas.

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė