« Grįžti

DĖL MINIMALAUS FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO NUO 2013 METŲ

Atnaujinimo data: 2012-07-20
Registracijos numeris   (18.23-31-1)-R-6356   Data   2012.07.20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja 2012 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" (Žin., 2012, Nr.70-3608), pagal kurį didinama minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA) iki 850 litų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos g yventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) 6 str. 4 dalies nuostatomis 2012 ir vėlesniems metams savivaldybių tarybų nustatytas minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis negali būti mažesnis už pajamų mokestį apskaičiuojamą 12 MMA, galiojančių mokestinio laikotarpio, einančio prieš mokestinį laikotarpį, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, spalio 1 d., sumai pritaikius mokestinio laikotarpio, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas sausio 1 d. galiosiantį GPMĮ 6 str. 1 dalyje nurodytą pajamų mokesčio tarifą.

Atsižvelgiant į nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nustatytą 850 Lt MMA dydį, VMI prie FM informuoja, jog, tuo atveju, jei 2012 m. spalio 1 d. MMA dydis bus 850 Lt bei 2013 m. sausio 1 d. gyventojų pajamų mokesčio tarifas – 15 procentų, tai minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis negalės būti mažesnis negu 1530 Lt (850x12x15 proc.). Vadinasi, 2013 m. mokestiniam laikotarpiui savivaldybių tarybos negali šio dydžio nustatyti mažesnio nei 1530 litų, išskyrus GPMĮ 6 str. 4 d. 2 punkte nustatytus atvejus (t. y. kai veikla pasirenkama vykdyti visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas arba, kai veikla pasirenkama vykdyti konkrečios savivaldybės teritorijoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas).

 

Viršininko pavaduotojas

 

Artūras Klerauskas