« Grįžti

DĖL MOKESČIŲ DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO PO EURO ĮVEDIMO

Atnaujinimo data: 2014-12-18
Registracijos numeris   Nr. (18.18-31-1)-RM-20884   Data   2014-12-15
 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarką po euro įvedimo dienos už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo ir baigėsi iki 2014 metų gruodžio 31 dienos.

Dėl mokesčių deklaravimo

Po euro įvedimo dienos mokesčių mokėtojai pateiktose tiek pirminėse, tiek patikslintose mokesčių deklaracijose už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos, visus deklaruojamus duomenis ir mokėtinas į biudžetą (grąžintinas iš biudžeto) sumas turės nurodyti litais. Pvz., gyventojas, teikdamas Metinę pajamų deklaracijos GPM308 formą už 2014 metus (kuri turės būti pateikta iki 2015 metų gegužės 4 d.), visus duomenis joje turės nurodyti litais.

Dėl mokesčių sumokėjimo

Po euro įvedimo dienos mokesčių mokėtojų pateiktose mokesčių deklaracijose už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos, deklaruoti duomenys ir mokėtinos į biudžetą (grąžintinos iš biudžeto) sumos, nurodytos litais, turės būti sumokėtos (grąžintos) eurais (su euro centais).

Dėl mokesčių sumų konvertavimo

Mokesčių deklaracijose nurodytas galutines mokesčių sumas litais į eurus konvertuos mokesčių administratorius. Mokesčių administratorius konvertavimą atliks pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, suapvalindamas jas iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę: t. y. kai trečias skaičius po kablelio yra 4 ir mažiau, tai jis atmetamas, o kai yra 5 ir daugiau, tai jis bus laikomas 1 euro centu, pvz.: 250,434.... euro laikoma 250,43 euro, o 250,435.... euro laikoma 250,44 euro).

Dėl informacijos apie mokėtinas (grąžintinas) sumas eurais

Teikiant mokesčių deklaracijas elektroniniu būdu, visų deklaracijų MXFD šablonuose bus įdėti įspėjimai, kuriuose galutinės mokėtinos (grąžintinos) mokesčių sumos mokesčių mokėtojų patogumui bus pateikiamos eurais.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas

 

Dainoras Bradauskas