« Grįžti

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES 21 PUNKTO KOMENTARO PAPILDYMO

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Registracijos numeris   (18.40-31-1)-R-477   Data   2010.01.15

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63–2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87–2212; 2004, Nr. 82–2966) ir siekdama suvienodinti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741, toliau – NTMĮ) taikymo tvarką, parengė NTMĮ 7 straipsnio 2 dalies 21 punkto apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimą (komentarą), kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2010-01-08 raštas Nr. (14.16-01)-5K- 0933846)-6K-1000192).

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis

Prisegti failai:
NTMĮ 7 str. 2 d. 21 p. komentaras.doc