« Grįžti

DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO IŠ ESTIJOS ĮMONĖS GAUTŲ DIVIDENDŲ APMOKESTINIMO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU

Atnaujinimo data: 2016-01-15
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1E)-RM-988

          Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautų dividendų apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu:
         Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas nuo 2014 m. sausio 1 d. gyventojų gauti dividendai apmokestinami 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu (2011 – 2013 metais gyventojų gautiems dividendams apmokestinti buvo taikomas 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas).
     Lietuvos ir Estijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties (toliau – Sutartis) 10 straipsnio (Dividendai) 2 dalyje nustatyta, kad dividendai, kuriuos kompanija – Estijos rezidentė moka nuolatiniam Lietuvos gyventojui – faktiškajam tokių dividendų savininkui, gali būti apmokestinami Estijoje pagal jos įstatymus, tačiau taip imamas mokestis negali būti didesnis kaip 15 proc. bendros dividendų sumos.
     Nors Sutartis Estijai suteikia teisę apmokestinti Estijos įmonės nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamus dividendus, tačiau pagal Estijos Respublikos mokesčių įstatymus tokie dividendai yra neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (t.y. dividendų išmokėjimo metu nuo dividendų sumos nėra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis). Estijos įmonė nuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui skirtos dividendų sumos sumoka pelno mokestį.   
        Kadangi nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gauti dividendai neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu Estijoje, nuo tokių dividendų (pagal GPMĮ nustatytą pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms) sumos nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo sumokėti gyventojų pajamų mokestį Lietuvoje GPMĮ nustatyta tvarka bei tokius dividendus ir nuo jų sumokėtą gyventojų pajamų mokestį deklaruoti Metinėje pajamų deklaracijoje (GPM308 formoje).
       Atkreipiame dėmesį, kad tik tuo atveju, jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gauti dividendai būtų apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu pagal Estijos Respublikos mokesčių įstatymus ir Estijoje nuo dividendų būtų išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis bei gyventojas turėtų tokio mokesčio Estijoje sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, nuo dividendų Estijoje sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą (ne didesnę negu mokesčio suma, kuria Estija turi teisę išskaičiuoti pagal Sutarties 10 straipsnį) nuolatinis Lietuvos gyventojas galėtų atskaityti iš GPMĮ nustatyta tvarka apskaičiuotos pajamų mokesčio nuo šių dividendų sumos (t.y. galėtų naikinti dividendų dvigubą apmokestinimą).

Viršininko pavaduotoja                                                                                Vilma Vildžiūnaitė