« Grįžti

DĖL NUOLATINIŲ BUVEINIŲ ĮMOKŲ Į GARANTINĮ FONDĄ

Atnaujinimo data: 2009-06-22
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-5972   Data   2009.06.22

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į gaunamus paklausimus, teikia paaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 82-2478, toliau – GF įstatymas) nuostatų taikymo nuolatinėms buveinėms.

Vadovaujantis GF įstatymo 1 ir 3 straipsnių nuostatomis, įmokas į Garantinį fondą privalo mokėti ūkio subjektai, kurių darbuotojams, tuose ūkio subjektuose vykstant nemokumo procesams, turėtų būti skiriamos išmokos iš Garantinio fondo. Pagal GF 3 str. 2 dalį Garantinio fondo lėšos gali būti skiriamos Lietuvoje įregistruotų Europos Sąjungos valstybių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių įmonių filialų ir atstovybių darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis šiuose filialuose ir atstovybėse Lietuvos teritorijoje, kai tose įmonėse vyksta nemokumo procesas, tolygus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytoms įmonių bankroto procedūroms. GF įstatyme nenumatyta, kad Garantinio fondo lėšos gali būti skiriamos darbuotojams, kurie dirba Lietuvos Respublikoje teisinės registracijos neturinčiose užsienio valstybių įmonių nuolatinėse buveinėse, todėl užsienio valstybių įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje per nuolatinę buveinę, įmokų į Garantinį fondą nemoka.

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis