« Grįžti

DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2009-09-30
Registracijos numeris   (18.16-31-1)-R-9312   Data   2009.09.30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) praneša, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1K-301 (Žin., 2009, Nr. 111- 4735) pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-162 (toliau – Įsakymas) „Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Įsakymo pakeitimai yra susiję su 2009 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 9, 17, 18 straipsnių pakeitimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 93-3977), kuriuo nuo 2009 m. sausio 1 d. padarytų gyventojų pajamų, gautų natūra, pripažinimo tvarkos pasikeitimų taikymas perkeliamas nuo 2010 metų mokestinio laikotarpio. Atsižvelgiant į tai pakeistas Įsakymo 3 punktas ir jame nustatyta, kad 2009 metų mokestiniu laikotarpiu Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 5 ir 7 punktai (dėl automobilių naudojimo asmeniniais tikslais bei lengvatinių palūkanų) netaikomi. Atitinkamai pakeistas Įsakymu patvirtinto Tvarkos aprašo 4 punktas.

VMI prie FM, papildydama 2009-08-06 informacinį pranešimą Nr. (18-31-1)-R-7538 dėl pajamų, gautų natūra, pripažinimo pakeitimų, pažymi, kad 2009 metų mokestiniu laikotarpiu Tvarkos aprašo nuostatos yra taikomos gyventojo nuo 2009 m. liepos 1 d. gautoms pajamoms įvertinti. Iki 2009 m. birželio 30 d. gyventojo pajamos, gautos natūra, įvertinamos vadovaujantis Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 339 (Žin., 2002, Nr.105-4708).
 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis