« Grįžti

DĖL PAJAMŲ NATŪRA (LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 9 STR. 1 D. 5 PUNKTO)

Atnaujinimo data: 2009-06-04
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-5396   Data   2009.06.04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM ) informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintais principais, kito asmens lėšomis už gyventoją sumokėtos privalomojo sveikatos draudimo įmokos bei valstybinio socialinio draudimo įmokos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) taikymo tikslais turi būti vertinamos taip pat, kaip ir sumokėtas gyventojų pajamų mokestis, t. y. gauta nauda pagal GPMĮ 9 str. 1 d. 5 punktą nepripažįstama pajamomis, gautomis natūra. Ši nuomonė suderinta su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2009-05-28 raštas Nr.(14.16-01)-5K-0913265-6K-0905546).

Pažymime, kad šiuo raštu yra patikslinama VMI prie FM 2009-03-17 raštu Nr. (18.18-31-1)-R-2528 pateikto paaiškinimo III dalis, kurioje yra minimos privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

 

Pagarbiai

Viršininko pavaduotojas

Gediminas Vyšniauskis