« Grįžti

DĖL PALANKESNĖS (NEPALANKESNĖS) PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO TVARKOS NUSTATYMO AMBASADOMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Atnaujinimo data: 2009-05-26
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-5105   Data   2009.05.26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1K-161 ,,Dėl Finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 188 ,,Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2009, Nr. 59-2310), kuris įsigalios nuo 2009 m. liepos 1 dienos, Ukrainos, Moldovos Respublikos, Vengrijos Respublikos ir Japonijos ambasadoms Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams PVM grąžinamas už visas Lietuvoje įsigytas prekes (paslaugas) (t. y. netaikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 patvirtintų Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, taisyklių (toliau – taisyklės) 3 punkte nurodytas prekių ir paslaugų, už kurias nėra grąžinamas PVM, sąrašas).

Be to, Moldovos Respublikos, Vengrijos Respublikos ir Japonijos ambasadų atžvilgiu netaikoma taisyklių 4 punkte numatyta (800 litų) minimali prekių ir paslaugų, už kurias PVM būtų grąžintas, vertė.

Danijos Karalystės ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, o jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), neatsižvelgiant į taisyklių 3 punktą, PVM grąžinamas už maistą (įskaitant nealkoholinius gėrimus) ir su maisto (įskaitant ir nealkoholinius gėrimus) teikimu susijusias paslaugas, teikiamas restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo įstaigų, bei apgyvendinimo paslaugas.

Moldovos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo narių, administracinio ir techninio personalo narių ir kartu gyvenančių jų šeimų narių įsigyjamoms prekėms netaikomos taisyklėse numatytos akcizų lengvatos.

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis