« Grįžti

DĖL PALŪKANŲ UŽ VERTYBINIUS POPIERIUS APMOKESTINIMO (GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17 STR. 1 D. 14 IR 16 PUNKTŲ TAIKYMO)

Atnaujinimo data: 2006-12-19
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-11157   Data   2006.12.19

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085; toliau–GPMĮ) taikymą, apmokestinant palūkanas už vyriausybių vertybinius popierius pagal pateiktą situaciją:
Situacija: Lietuvos nuolatinis gyventojas yra įsigijęs ne Lietuvos, o kitos valstybės vyriausybės vertybinių popierių, kurie pradedami išpirkti po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos.
Klausimas: Ar palūkanos, gautos už kitos valstybės vyriausybės vertybinius popierius apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu?

Atsakymas: Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktą gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo šių vertybinių popierių išleidimo dienos.

Šis punktas taikomas visų rūšių vertybiniams popieriams, už kuriuos mokamos palūkanos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių (nuo 2007-01-01 –Europos ekonominės erdvės valstybių narių vyriausybių, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybių narių politinių ar teritorijos administracinių padalinių) vertybinius popierius, kuriems apmokestinimo lengvata nustatyta GPMĮ 17 str. 1 d. 16 punkte.

Taigi, jeigu palūkanos gautos ne už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių vertybinius popierius (nuo 2007-01-01 – ne už Europos ekonominės erdvės valstybių narių vyriausybių, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybių narių politinių ar teritorijos administracinių padalinių) vertybinius popierius, tai šioms pajamoms taikomas GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktas, jeigu vertybiniai popieriai, už kuriuos mokamos palūkanos, pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos.

Pavyzdys

Gyventojas turi įsigijęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių ir Ukrainos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių. Vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 16 punktu už Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius gyventojo gautos palūkanos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, o palūkanos, gautos už Ukrainos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius priskiriamos gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktą tik tuo atveju, jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos.

 

Prašome vadovautis šiuo paaiškinimu konsultuojant mokesčių mokėtojus.


Viršininko pavaduotojas                                    Saulius Trečekauskas