« Grįžti

DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 17 ir 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMŲ

Atnaujinimo data: 2012-07-17
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-6184   Data   2012.07.17

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 83-4339) Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 17 straipsnio 1 dalis papildyta nuostata, kad mažosios bendrijos leidžiamiems atskaitymams priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos. Pagal PMĮ 21 straipsnio 1 dalies pakeitimą, mažosios bendrijos nario šioje dalyje nustatyta tvarka įformintas išvykimas iš nuolatinė darbo vietos atlikti darbo funkcijų ar kelti kvalifikacijos laikomas komandiruote.

PMĮ 17 ir 21 straipsnio nuostatų pakeitimai įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 dieną. Šie pakeitimai susiję su 2012 m. rugsėjo 1 dieną įsigaliosiančiu Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu (Žin., 2012, Nr. 83-4333).

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai, susiję su mažųjų bendrijų narių apmokestinimu valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokomis taip pat paskelbti 2012 m. liepos 14 d. „Valstybės žinių" leidinyje Nr. 83.

Viršininko pavaduotojas                                            Artūras Klerauskas