DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 18 STR. 2 DALIES APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO)

Atnaujinimo data: 2012-07-31
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-6633   Data   2012.07.31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4, 5, 12, 13, 17, 18, 26, 31, 33, 34, 35, 38-2, 40-1, 41, 55 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymą (Žin., 2009, Nr. 153-6880) bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 18 str. 2 dalies apibendrintą paaiškinimą (komentarą) (toliau – komentaras).

 

Komentaras patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje http://www.vmi.lt.

 

Viršininko pavaduotoja

 

 

Vilma Vildžiūnaitė


PMĮ 18 str. 2 dalies komentaras.doc