« Grįžti

DĖL PREKIŲ PARDAVIMO JURIDINIAMS ASMENIMS

Atnaujinimo data: 2014-12-02
Registracijos numeris   (32.42-31-1)-RM-19981   Data   2014-12-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsakydama į smulkiųjų verslininkų keliamą klausimą dėl prekybos verslo liudijimus įsigijusių gyventojų iš juridinių asmenų gautų pajamų, už jiems parduotas prekes, apmokestinimo, paaiškina.

         Pagal šiuo metu galiojančias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi, turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo" (toliau – Nutarimas) nuostatas, gyventojai įsigiję prekybos verslo liudijimus, prekes gali parduoti tik gyventojui.

         Pažymėtina ir tai, kad pagal šio Nutarimo 2.5.3 punkto nuostatas, išduotas prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti žemės ūkio ir maisto produktus, kitas prekes gyventojams jų individualios prekybos veiklos, įskaitant tą, kuri vykdoma įsigijus prekybos verslo liudijimus, tikslais.

         Vadinasi, pagal šiuo metu galiojančias Nutarimo nuostatas prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti bet kokias prekes kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui (tiek įsigijusiam verslo liudijimą, tiek įregistravusiam individualią veiklą), t. y. didmeninė prekyba įsigijus verslo liudijimą negalima. Todėl, tokios pajamos nebus laikomos pajamomis, gautomis iš individualios veiklos, vykdytos įsigijus prekybos verslo liudijimą.

         Tuo atveju, kai prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas parduoda prekes juridiniams asmenims, tai jo, iš juridinių asmenų už parduotas prekes gautos pajamos, nelaikomos pajamomis gautomis iš prekybos veiklos vykdytos įsigijus prekybos verslo liudijimą. Gyventojas, ketinantis prekes juridiniams asmenims parduoti nuolat, turėtų įregistruoti individualią veiklą ar pasirinkti kitą veiklos vykdymo formą.

         Gyventojo, įsigijusio prekybos verslo liudijimą, gautos pajamos už prekių pardavimą juridiniams asmenims apmokestinamos:

1. Kai nustatoma, jog prekių pardavimas buvo vykdomas nuolat − laikoma, kad buvo vykdoma individuali prekybos veikla ir tokios pajamos apmokestinamos, kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos (su pažyma), t. y. taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, ir leidžiant atimti su tokių pajamų gavimu susijusias išlaidas (faktiškai patirtas išlaidas, patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais arba 30 proc. išlaidų − be juridinę galią patvirtinančių dokumentų).

Individualią veiklą vykdantis gyventojas taip pat turi mokėti valstybinio socialinio draudimo (toliau − VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau − PSD) įmokas.

                 Bendras VSD įmokų tarifas − 28,5 procentų. Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (1488 x 48 = 71424).

Atitinkamai už tą laikotarpį turi būti mokamos 9 proc. dydžio PSD nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir VSD įmokos, t.y. nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. 9 proc. dydžio PSD įmokos nuo minimaliosios mėnesinės algos (toliau − MMA) mokamos kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Šiuo metu kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 93 Lt (9 proc. x 1035 Lt), iki 2014 m. rugsėjo 30 d. mėnesinė PSD įmoka buvo 90 Lt. Pasibaigus kalendoriniams metams, PSD įmokos perskaičiuojamos ir sumokamas skirtumas, jeigu individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, didesnė nei 12 MMA (2014 m. 12 MMA sudaro − 12105 Lt).

2. Kai nustatoma, jog prekės juridiniams asmenims buvo parduotos tik vieninteliu atveju, sandoris buvo atsitiktinis, nesant individualiai veiklai būdingų požymių (tęstinumo, savarankiškumo, ekonominės naudos siekio, versliškumo), tai tokios gautos pajamos priskiriamos ne individualios veiklos turto pardavimo pajamoms, kurios, atėmus 8000 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. − 2500 Eur), apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. VSD ir PSD įmokų mokėjimas nuo tokių pajamų nenustatytas.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas

 

Dainoras Bradauskas