DĖL PREKIŲ VEŽIMO PASLAUGŲ APMOKESTINIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU

Atnaujinimo data: 2010-01-11
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-344   Data   2010.01.11

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 13 straipsnio nuostatas įsigaliojus naujoms paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklėms, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė prekių vežimo paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu Lietuvoje nuo 2010 m. sausio 1 d. suvestinę lentelę.

Pridedama: prekių apmokestinimo PVM Lietuvoje nuo 2010 m. sausio 1 d. suvestinė lentelė (pridedamas priedas).

 

 

 

Viršininko pavaduotojas                                                   Gediminas Vyšniauskis

 

Prisegti failai:
PREKIŲ VEZIMO PASLAUGŲ APMOKESTINIMAS PVM LIETUVOJE NUO 2010-01-01.doc