DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2012-07-10
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R- 5892   Data   2012.07.10

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), informuoja, kad Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505; 2012, Nr. 79-4090, toliau – PVM įstatymo pakeitimo įstatymas).

Šiuo PVM įstatymo pakeitimo įstatymu, kurio nuostatos įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 dienos, nustatyta, kad: Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

- laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto,

- keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat šiame punkte nurodytų keleivių bagažo vežimo paslaugoms".

Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas :

- neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

 

Viršininko pavaduotojas                                     Artūras Klerauskas

 

 

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymo 19 str. papildymo ir pakeitimo įsrtatymas