« Grįžti

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO IR PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMŲ

Atnaujinimo data: 2007-11-19
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-11359   Data   2007.11.19

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2007 m. lapkričio 15 d. leidinyje ,,Valstybės žinios" Nr. 117 paskelbtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas. Šie įstatymai įsigalioja nuo 2008 m. gegužės 1 dienos.

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymo

Šiuo įstatymu pakeičiama Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio 6 dalis, numatant, kad uždaro tipo investicinių bendrovių, kaip ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, valdymo paslaugos PVM neapmokestinamos. Šis įstatymo pakeitimas susijęs su Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymu, kuriame suteikiama galimybė steigti naujus, iki šiol nereguliuotus juridinius asmenis – uždaro tipo investicines bendroves, kurios savo esme, teisėmis, pareigomis ir veiklos pobūdžiu, su tam tikromis išimtimis, prilyginamos investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms. Minėtais įstatymų pakeitimais siekiama suvienodinti šių juridinių asmenų teisinį reguliavimą, sukurti vienodas analogiškų subjektų veiklos ir konkurencijos sąlygas.

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo

Šiuo įstatymu pakeičiamas Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 5 punktas, numatant, kad neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne tik pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių kintamojo kapitalo bendrovių investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, kaip buvo ankstesnėje punkto redakcijoje, bet ir pagal minėtą įstatymą veikiančių uždaro tipo investicinių bendrovių analogiškos investicinės pajamos. Šis pakeitimas, kaip ir Pridėtinės vertės mokesčio 28 straipsnio pakeitimas, taip pat susijęs su Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymu.

 

Viršininko pavaduotojas

Gediminas Vyšniauskis