« Grįžti

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2015-10-23
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.3-31-2) RM-22827   Data   2015-10-23

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), atsakydama į Anykščių regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) rašte pateiktą klausimą, ar Direkcijos vykdomas valstybinio parko lankytojų bilietų platinimas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) objektas, paaiškina:

Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio nuostatas PVM objektas yra apmokestinamojo asmens už atlygį vykdomas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kuris pagal PVM įstatymo nuostatas laikomas įvykusiu Lietuvoje. Remiantis Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) praktika (byla C-102/86, C-16/93, C-384/95, C-215/94 ir kt.) santykiai tarp dviejų sandorių šalių laikomi prekių ar paslaugų teikimu ir yra PVM objektas tik tuo atveju, jeigu tarp ūkio subjekto gaunamo atlygio ir jo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų yra tiesioginis ryšys (t. y. asmuo atlygį turi gauti už konkrečias jo patiektas prekes ar suteiktas paslaugas).

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto Valstybinio parko lankytojų bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo aprašo 8 punkto nuostatas lankytojo bilietas yra savanoriškas ir suteikia teisę nemokamai naudotis įrengtomis ir prižiūrimomis atokvėpio vietomis, takais, trasomis, poilsiavietėmis, stovyklavietėmis, išskyrus privačių asmenų įrengtas poilsiavietes ir stovyklavietes, takus, trasas.

Taigi, lankytis parke ir naudotis jame esančia infrastruktūra gali visi - tiek įsigiję bilietus, tiek šių bilietų neįsigiję asmenys. Todėl negalima teigti, kad tik lankytojo bilietas tiesiogiai susijęs su lankymusi parke ir kad tarp lankymosi parke ir gaunamo atlygio (kai už bilietą apmokama) yra tiesioginis ryšys. Už lankytojo bilietą sumokėti pinigai iš esmės yra auka, kurią parko lankytojai moka savanoriškai.

Todėl Direkcijos gautos pajamos už parduotus valstybinio parko lankytojų bilietus parko lankytojams nelaikomas atlygiu už lankymąsi parke ir nėra PVM objektas.

 

Viršininko pavaduotoja

   

                                                                          Vilma Vildžiūnaitė