« Grįžti

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2009-08-31
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-8289   Data   2009.08.31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja Jus, kad nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 93-3978) bei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 93-3988), pagal kuriuos keičiasi tokios nuostatos:

1. Nustatytas naujas 21 proc. dydžio standartinis pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) tarifas (vietoj buvusio 19 proc.);

2. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

1) iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti ( Pažymėtina, kad ryšium su tuo nuo 2009-09-01 netenka galios PVM įstatymo 125-1 str. dėl apskaičiuoto PVM už šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms kompensavimo iš biudžeto).

2) iki 2010 m. gruodžio 31 d. knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).

Atsižvelgiant į nurodytus PVM įstatymo pakeitimus, paaiškiname kai kurias naujo standartinio PVM tarifo taikymo nuostatas:

Minėtame PVM įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatyme nenumatyta jokių pereinamųjų PVM apmokestinimo nuostatų teikiamoms viešbučių tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms. Todėl nuo 2009-09-01 suteiktoms šioms apgyvendinimo paslaugoms, kurioms išankstinė rezervacija buvo padaryta 2009 metais iki minėto PVM įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir vėliau, arba rezervacija iš viso nebuvo padaryta, turi būti taikomas 21 proc. dydžio PVM tarifas.

Analogiškai, naujas 21 proc. dydžio standartinis PVM tarifas taikomas nuo 2009-09-01 tiekiamiems periodiniams leidiniams (pvz., laikraščiams, žurnalams) pagal prenumeratos sutartis, kurios buvo sudarytos 2009 metais iki minėto PVM įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir vėliau.

Be to, nuo 2009-09-01 kitoms tiekiamoms prekėms (teikiamoms paslaugoms), apmokestinamoms taikant standartinį PVM tarifą, taikomas naujas 21 proc. dydžio PVM tarifas, neatsižvelgiant į tai, kad sutartys dėl šių prekių tiekimo (paslaugų teikimo) buvo sudarytos iki 2009-08-31 (išskyrus PVM įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125-1 straipsnių pakeitimo ir 125-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-6034) 9 straipsnyje nurodytus PVM tarifų taikymo atvejus prekių tiekimui (paslaugų teikimui) pereinamuoju laikotarpiu nuo 2009-01-01).

 

Viršininko pavaduotojas                                                                         Gediminas Vyšniauskis

 

Teisės aktai
LRS  2009-07-22 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 58 IR 91 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nr.XI-386
LRS  2009-07-23 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nr. XI-397