« Grįžti

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ

Atnaujinimo data: 2009-08-14
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-7837   Data   2009.08.14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama, kad mokesčius bei privalomąsias įmokas reglamentuojantys teisės aktai būtų suprantami ir aiškinami vienodai, parengė paaiškinimą dėl privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų skaičiavimo.

1. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; toliau – SDĮ ) 17 str. 1 ir 2 dalių nuostatomis, PSD įmokos skaičiuojamos nuo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; toliau – VSDĮ) nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Remiantis VSDĮ 8 str. 1 d. 19 punktu, socialinio draudimo įmokos nuo darbuotojų naudai draudėjo mokamų draudimo įmokų už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, neskaičiuojamos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) nuostatomis, šios įmokos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, dėl to paaiškiname, kad PSD įmokos nuo įmokų už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą turi būti išskaičiuojamos ir sumokamos remiantis SDĮ 17 str. 8 dalies bei 18 str. 6 dalies nuostatomis.

Kadangi mokesčių administratoriaus ir kitų kompetentingų institucijų nuomonė šiuo klausimu buvo nevienoda, jeigu 2009 metais nuo įmokų už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą PSD įmokos nebuvo išskaičiuotos ir sumokėtos, delspinigiai, remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 100 ir 141 straipsnių nuostatomis, skaičiuojami nebus.

Nuo 2010 metų sausio 1 dienos, įsigaliojus SDĮ pakeitimams, įmokos už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą PSD įmokomis bus neapmokestinamos.

2. Remiantis GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktu, pagal Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio nuostatas darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos. Minėtos įmokos yra pripažįstamos šio darbuotojo pajamomis natūra. Vadovaujantis VSDĮ 8 str. 1 d. 22 punkto nuostatomis, socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo darbuotojo gautų iš darbdavio pajamų natūra vertės, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu pagal GPMĮ. Vadinasi, pagal Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio nuostatas darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde neapmokestinamos ir PSD įmokomis.

 

Pagarbiai

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis