« Grįžti

DĖL PVM ATSKAITOS TIKSLINIMO NURAŠIUS IR SUNAIKINUS PREKES

Atnaujinimo data: 2009-05-07
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-4434   Data   2009.05.07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau- VMI prie FM), atsižvelgdama į gaunamus iš mokesčių mokėtojų paklausimus dėl PVM atskaitos tikslinimo kai dėl tam tikrų priežasčių prekės nurašomos ir sunaikinamos, paaiškina:

 

Situacija: Įmonė PVM mokėtoja, nurašė ir sunaikino tokias prekių atsargas:

-skirtas pardavimui prekes, kurių galiojimo terminas pasibaigė ir jų nebegalima parduoti bei panaudoti kitiems tikslams;

- įrengimų remontui skirtas atsargas, kurias privaloma turėti įrengimo eksploatacijos metu, siekiant užtikrinti nepertraukiamą įrengimo veiklą (pvz., varžtai, atsarginės detalės ir pan.) ir kurios tampa nebereikalingos (pvz., įmonės įrengimai buvo atnaujinti ir atsarginės detalės yra netinkamos naujiems įrengimams, o kadangi pagamintos iš neperdirbamų medžiagų, negalima jų parduoti kaip antrinių žaliavų, pvz., metalo laužo, medienos) ir dėl to nurašomos ir priduodamos į sąvartyną.

Ar šiais atvejais turi būti tikslinama įtraukta į PVM atskaitą šių prekių pirkimo PVM suma?

Atsakymas

Pagal Europos Teisingumo Teismo (toliau_ETT) praktiką (bylose C- 110/94, C-400/98, C-98/98 ir kt.) teisė į PVM atskaitą PVM mokėtojui išlieka ir tuo atveju, jeigu jis PVM apmokestinamas prekes ar paslaugas įsigyja numatomai ekonominei PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (tai PVM mokėtojas turi pagrįsti objektyviais įrodymais), tačiau dėl atitinkamų objektyvių priežasčių tos veiklos, kuriai vykdyti įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM buvo įtraukęs į PVM atskaitą, vykdyti nepradėjo. Tokiu atveju PVM mokėtojas turi teisę atskaityti PVM tik tada, jeigu jis pasinaudodamas įsigytų prekių bei paslaugų, skirtų tokiai numatomai ekonominei veiklai vykdyti, kurios vykdyti dėl objektyvių priežasčių nepradėjo, PVM atskaita veikia sąžiningai ir jeigu tai nėra susiję su mokesčių vengimu bei sukčiavimu.

Kai aukščiau nurodytais atvejais įsigytos prekės buvo skirtos įmonės PVM apmokestinamos veiklos vykdymui (pvz., pardavimui su PVM, įmonės PVM apmokestinamoje veikloje naudojamų įrengimų remontui ir pan.), tačiau vėliau dėl objektyvių priežasčių (dėl prekių galiojimo termino pasibaigimo, dėl atsarginių dalių netinkamumo naudoti įsigijus kitus įrengimus ir pan.) faktiškai nebuvo panaudotos šios PVM apmokestinamos veiklos vykdymui, tai, šiais atvejais taikytina nurodyta ETT praktika dėl teisės į šių prekių pirkimo PVM atskaitą. Vadinasi, jeigu įmonė elgiasi sąžiningai, ir dėl aukščiau nurodytų priežasčių šios prekės iš tikrųjų buvo sunaikintos, tai sunaikinus šias prekes, PVM atskaita neturėtų būti tikslinama.

Viršininko pavaduotojas                                                    Gediminas Vyšniauskis