« Grįžti

DĖL PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IŠRAŠYMO (PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 79 STRAIPSNIS)

Atnaujinimo data: 2010-01-11
Registracijos numeris   (18.3-31-2)-R-363   Data   2010.01.11

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM), atsižvelgdama į iškilusius neaiškumus dėl žemės ūkio produkcijos tiekimo žemės ūkio produkcijos perdirbėjams ir susijusių paslaugų teikimo įforminimo, paaiškina.

 

Dėl žemės ūkio produkcijos tiekimo įforminimo

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2004, Nr. 17-505, toliau-PVM įstatymas) 79 straipsnio 9 dalies nuostatas PVM sąskaitas faktūras už Lietuvos Respublikoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją visais atvejais išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas. Sąvoka ,,tiekiama žemės ūkio produkcija" apima tokius atvejus, kai žemės ūkio produkcija yra tiekiama žemės ūkio produkcijos perdirbėjams ir (ar) supirkėjams (t.y. tarpininkams, kurie perparduoda supirktą žemės ūkio produkciją žemės ūkio produkcijos perdirbėjams ir pan.).

Atsižvelgiant į tai, jeigu žemės ūkio produkcijos perdirbėjas (toliau-perdirbėjas) žemės ūkio produkciją įsigyja iš ūkininkų PVM mokėtojų, tai perdirbėjas privalo ūkininkui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ir joje nurodyti PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatytus rekvizitus. Tokioje PVM sąskaitoje faktūroje be privalomų PVM sąskaitai faktūrai nustatytų rekvizitų gali būti nurodyta ir kita su tiekiama žemės ūkio produkcija susijusi informacija (pvz. nuolaida, nuoskaita, priemoka, apmokėjimo suma ir pan.). Jeigu žemės ūkio produkcijos tiekimo metu yra suteikiama nuolaida, nuoskaita (priemoka), tai išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje tokia nuolaida, nuoskaita (priemoka) turi būti įrašoma su minuso (pliuso) ženklu, o PVM apskaičiuojamas iš žemės ūkio produkcijos apmokestinamosios vertės minusavus nuolaidas, nuoskaitas (pridėjus priemokas).

Jeigu ūkininkas, vadovaudamasis PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalies nuostatomis yra pasirinkęs savo tiekiamai žemės ūkio produkcijai taikyti specialų apmokestinimo momentą, tai prievolė apskaičiuoti PVM už jo tiekiamą žemės ūkio produkciją atsiranda, kai perdirbėjas už ją sumoka atlygį. Tokį mokėjimą perdirbėjas turi įforminti apskaitos dokumentu, kuris yra nustatytas PVM įstatymo 81 straipsnyje.

Tačiau norime atkreipti dėmesį į tai, kad perdirbėjas, įsigijęs iš ūkininko žemės ūkio produkciją, kuriai taikomas specialus apmokestinimo momentas, pirmiausia jos įsigijimo faktą privalo įforminti PVM sąskaita faktūra ir joje (kaip ir kitose PVM sąskaitose faktūrose) nurodyti PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatytus rekvizitus, įskaitant PVM tarifą bei PVM sumą.

 

Dėl paslaugų įforminimo

Pagal PVM įstatymo 79 straipsnio 1 dalies nuostatas įvykusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą PVM mokėtojas privalo įforminti PVM sąskaita faktūra arba užtikrinti, kad įvykusį prekių tiekimą ar paslaugų teikimą jo vardu įformintų šių prekių ar paslaugų pirkėjas arba trečiasis asmuo.

Atsižvelgiant į tai, jeigu perdirbėjas atlieka ūkininkui kokias nors paslaugas (pvz. grūdų džiovinimo, grūdų valymo, sandėliavimo ir pan.), tai tam tikslui ūkininkui jis turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ir joje nuo suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės apskaičiuotą PVM sumą deklaruoti kaip pardavimo PVM, o ūkininkas – įtraukti į PVM atskaitą. Pažymėtina, kad vienoje PVM sąskaitoje faktūroje neturi būti įformintas žemės ūkio produkcijos supirkimas iš ūkininko ir paslaugų suteikimas ūkininkui.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad VMI prie FM nuomone, jeigu žemės ūkio produkcijos nuosavybės teisė pereina perdirbėjui iš karto po žemės ūkio produkcijos perdavimo momento, tai tokiu atveju ūkininkui žemės ūkio produkcijos džiovinimo, valymo ar kitos paslaugos neatliekamos, nes perdirbėjas džiovina, išvalo ir pan. jau jam nuosavybės teise priklausančią žemės ūkio produkciją. Tačiau jeigu pagal sandorio šalių paaiškinimus, sutartis ir kitas faktines aplinkybes galima nustatyti, kad paslaugos ūkininkui iš tikrųjų atliktos, tai, kaip jau minėta anksčiau, perdirbėjas privalo ūkininkui išrašyti atskirą PVM sąskaitą faktūrą.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis