« Grįžti

DĖL PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IŠRAŠYMO UŽ PRENUMERATOS BŪDU TIEKIAMUS PERIODINIUS LEIDINIUS (PVMĮ 15 STR.)

Atnaujinimo data: 2009-11-30
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-11457-   Data   2009.11.30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), atsižvelgdama į periodinių leidinių tiekėjų paklausimus dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo už periodinius leidinius, tiekiamus prenumeratos būdu, paaiškina:

Pagal PVM įstatymo 14 straipsnio nuostatas prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda kai PVM įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas. Pagal PVM įstatymo 79 str. 2 dalies nuostatas PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas. Atsižvelgiant į tai, PVM mokėtojams, priimantiems prenumeratą, pagal kurią periodiniai leidiniai ateityje bus tiekiami tam tikrą laikotarpį (kalendorinius metus, pusmetį ir panašiai), prievolės išrašyti PVM sąskaitos faktūros prenumeratos priėmimo momentu nėra.

Tačiau, atsižvelgiant į prenumeratos specifiką, PVM įstatymo 14 str. komentare yra paaiškinta, kad PVM sąskaita faktūra už prenumeratos būdu tiekiamus leidinius gali būti išrašyta už visus per prenumeratos laikotarpį numatomus patiekti leidinius prenumeratos laikotarpio pradžioje (žr. PVM įstatymo 14 str. 1 dalies komentaro pavyzdį).

Be to, jeigu praktikoje už prenumeratos būdu numatomus ateityje (pvz., 2010 metais) tiekti periodinius leidinius PVM sąskaitos faktūros jau buvo išrašytos prenumeratos priėmimo (užsakymo) momentu (pvz., 2009 m. rugsėjo – lapkričio mėn.) ir jose nurodytas pardavimo PVM deklaruotas ir sumokėtas į biudžetą tame mokestiniame laikotarpyje, kuriame buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, laikytina, kad šios PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos nepažeidžiant PVM įstatymo nuostatų.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 15 str.