« Grįžti

DĖL SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS NE PAGAL PASKIRTĮ PANAUDOTŲ LĖŠŲ IŠIEŠKOJIMO TVARKOS

Atnaujinimo data: 2010-12-29
Registracijos numeris   (23.3-37)-R-12455   Data   2010.12.29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nori atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad nuo 2001 m. sausio 1 d. įsigalios nauja Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2770) 4 str. 4 dalies (Žin., 2010, Nr. 137-7005) redakciją, pagal kurią Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo "specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems šiame įstatyme tikslams,  ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija pasiūlo savivaldybėms per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Jeigu savivaldybės Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyme nurodytu laiku neperveda lėšų, Valstybinė mokesčių inspekcija priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti lėšas ne ginčo tvarka yra vykdomasis dokumentas, vykdomas  nustatyta tvarka. Ne ginčo tvarka išieškotos lėšos pervedamos į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos (..)". VMI prie FM nuomone, šia tvarka taip pat turi būti išieškomos ir ne pagal tikslinę pagal paskirtį panaudotos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, dėl kurių išieškojimo Aplinkos ministerija (jos įgaliota institucija) kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją iki 2010 m. gruodžio 31 d. T. y., iki priimant sprendimą išieškoti ne ginčo tvarka iki 2010 m. gruodžio 31 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai perduotas išieškoti lėšas, mokesčių administratorius savivaldybėms turi pasiūlyti jas sumokėti savanoriškai per 3 mėnesius.

Ne pagal paskirtį panaudotos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos neadministruojamos pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatas ir mokesčių administratoriaus veiksmų įforminimui netaikomi šio įstatymo 34 straipsnio reikalavimai. Tačiau, siekdama užtikrinti minėtų lėšų išieškojimą bei suvienodinti apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) sprendimų formų naudojimą iki bus įdiegta Mokesčių apskaitos informacinė sistema, VMI prie FM siūlo AVMI išieškant aptariamas lėšas naudoti Sprendimo išieškoti iš mokesčių mokėtojo turto FR0497 formą (toliau – FR0497 forma). FR0497 forma turėtų būti pildoma atsižvelgiant į aptariamų lėšų išieškojimo ypatumus, nurodant sprendimo priėmimo motyvus. FR0497 formos pildymo pavyzdys pridedamas. 

Pagarbiai

 

 

 

Viršininkas

 

Modestas Kaseliauskas

Prisegti failai:
ms_priedas_FR0497pildymo_pvz.doc