« Grįžti

DĖL SUMOS, PERVEDAMOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ KAIP LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTOS GAMINIŲ AR PAKUOTĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠOS

Atnaujinimo data: 2007-11-19
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-11382   Data   2007.11.19

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110 – 3992; toliau - PMĮ) nuostatų taikymą, paaiškina:

Atvejis: Įgyvendinant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, Nr. 40-1499), įtvirtintą gamintojo atsakomybės principą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; toliau - ATĮ) 34¹ str. 2 d. 2 punkte elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatyta elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis. ATĮ 346 str. 3 dalyje nurodyta, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, išleisdami į rinką elektros ir elektroninę įrangą, turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad visų jų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. T.y. elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai turi kreiptis į banką, draudimo kompaniją ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytoją , kad banko garantija, laidavimo draudimo sutartimi ar laidavimo sutartimi būtų užtikrinama , kad konkretaus elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo į rinką išleistos įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 (Žin., 2006, Nr. 9-340) patvirtintų Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių III skyriuje numatyta, kad jei įmonė neįvykdo elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kreipiasi į banką ar kitą kredito įstaigą, draudimo įmonę ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytoją, suteikusį banko garantiją, sudariusį laidavimo draudimo sutartį ar laidavimo sutartį, reikalaudama banko garantijoje, laidavimo draudimo sutartyje ar laidavimo sutartyje nurodytą sumą ar jos dalį pervesti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą kaip ATĮ nurodytos Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšas.

T.y., jei elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai neįvykdo elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties, bankas, draudimo įmonė ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojas, suteikęs banko garantiją, remiantis laidavimo draudimo sutartimi, ar laidavimo sutartimi turi pervesti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą minimuose dokumentuose nurodytą sumą.

Klausimas. Jei bankas, draudimo įmonė ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojas įgyvendina atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisę ir vienetas, neįvykdęs elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties, grąžina laiduotojui jo sumokėtą sumą, ar minėta suma apskaičiuojant pelno mokestį turi būti priskiriama vieneto neleidžiamiems atskaitymams?

Atsakymas. ATĮ 346 str. 3 dalyje nurodyti dokumentai (banko garantija, laidavimo draudimo sutartis, laidavimo sutartis), įrodantys, kad konkretaus elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo į rinką išleistos įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, yra šio gamintojo ir importuotojo prievolių įvykdymo užtikrinimas (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.70 straipsnį). Prievolių nevykdymas ar netinkamas vykdymas gamintojui ar importuotojui užtraukia atsakomybę (baudą), šiuo atveju ji sumokama banko garantijoje, laidavimo draudimo sutartyje ar laidavimo sutartyje nurodytą pinigų sumą ar jos dalį pervedant į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą kaip ATĮ nurodytos Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšas.

Vadovaujantis PMĮ 31 str. 1 d. 3 punkto nuostatomis, netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams. Todėl jei vienetas neįvykdo elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties, o bankas, draudimo įmonė ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojas, pervedę banko garantijoje, laidavimo draudimo sutartyje ar laidavimo sutartyje nurodytą sumą ar jos dalį į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą kaip ATĮ nurodytas Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšas, įgyvendina atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisę, ir vienetas grąžina laiduotojui jo sumokėtą sumą, minėta suma apskaičiuojant vieneto pelno mokestį turi būti priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis