« Grįžti

DĖL SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2010-12-07
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-11555   Data   2010.12.07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2010 m. lapkričio 9 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė du Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymus.

I. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1103 (Žin., 2010, Nr. 137-7004).

Šiuo įstatymu nustatomas privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų kompensavimas menininkams, kurie:

- turi meno kūrėjų statusą. Meno kūrėjo statuso suteikimo ir panaikinimo pagrindai bei tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme (Žin., 2010, Nr. 137-7002),

- ir negauna pajamų pagal autorinę sutartį,

- ir nepriklauso asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) 6 str. 4 dalyje, 17 str. 1 dalyje bei 4-9 dalyse.

Už visas aukščiau paminėtas sąlygas atitinkančius menininkus PSD įmokas sumokės Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Šią tvarką Vyriausybė turi priimti iki 2011 m. gruodžio 31 dienos.

Už mėnesius, kuriais meno kūrėjai atitinka visus šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, už juos bus mokamos 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokos.

Šio įstatymo nuostatos dėl PSD įmokų kompensavimo meno kūrėjams įsigalioja 2012 m. sausio 1 dieną.

II. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1097 (Žin., 2010, Nr. 137-6998).

Šiuo įstatymu nustatomos palankesnės apmokestinimo PSD įmokomis sąlygos asmenims, kurie yra nurodyti SDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 2 dalyje arba (ir) patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir tuo pačiu metu įsigyja verslo liudijimą. Tokiems asmenims, įsigaliojus šiam įstatymui, PSD įmokos bus skaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Tai reiškia, kad asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą arba (ir) yra nurodyti SDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 2 dalyje, t. y. gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, ir tuo pačiu metu įsigis verslo liudijimą, PSD įmokas už verslo liudijimą mokės tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą. Dienos įmoka bus apskaičiuota proporcingai.

Šio įstatymo nuostatos įsigalioja 2011 m. sausio 1 dieną.

VMI prie FM paaiškina, kad gyventojai, kurie yra nurodyti SDĮ 17 str. 1 d. 1 ir 2 punktuose ir 2 dalyje (t. y. gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas) arba (ir) patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir tuo pačiu metu įsigyja verslo liudijimą iki 2010-12-31 (imtinai) 2011 metams, gali pasinaudoti naująja PSD įmokų lengvata, t. y. gali PSD įmokas mokėti proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu.

 

 

 

Viršininko pavaduotoja

Vilma Vildžiūnaitė