« Grįžti

DĖL UŽ MOKESTINĘ PASKOLĄ MOKAMŲ PALŪKANŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS (PMĮ 17 STRAIPSNIS)

Atnaujinimo data: 2010-12-13
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-11791   Data   2010.12.13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama formuoti vienodą Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau - PMĮ) nuostatų taikymo praktiką, paaiškina dėl už mokestinę paskolą mokamų palūkanų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 88 straipsnio nuostatomis, vietos mokesčių administratorius gali priimti sprendimą atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką, sudarant mokestinės paskolos sutartį tuo atveju, jei mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas suteiktų mokesčių mokėtojui galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti mokestinę nepriemoką vėliau.

Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių konkretų dydį nustato finansų ministras. Mokesčių mokėtojui laiku nesumokėjus įmokų pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos, o jų nesumokėjus, skaičiuojami palūkanų delspinigiai.

Pagal PMĮ 17 straipsnio nuostatas, vieneto leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Remiantis šia nuostata, sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos palūkanos už bet kokios rūšies paskolas, įskaitant lizingą (finansinę nuomą), prekių pirkimą išsimokėtinai, palūkanos už indėlius bei vertybinius popierius ir kita, jei paskolintus pinigus vienetas naudoja pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Taigi palūkanos, mokamos pagal mokestinės paskolos sutartį, apskaičiuojant vieneto pelno mokestį gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Padidintos palūkanos, mokamos dėl pavėluoto mokesčių mokėjimo pagal grafiką, t. y. pažeidus mokestinės paskolos sutarties sąlygas, prilyginamos netesyboms. Atsižvelgiant į tai, remiantis PMĮ 31 str. 1 d. 3 punkto nuostatomis, tokios padidintos palūkanos apskaičiuojant pelno mokestį priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.


 

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė