« Grįžti

DĖL UŽ SUPIRKTUS NETINKAMUS NAUDOTI DAIKTUS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ PRISKYRIMO KLASĖMS PAGAL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMĄ

Atnaujinimo data: 2014-12-03
Registracijos numeris   (32.42-31-1)-RM-20141   Data   2014-12-03

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina, kokiai klasei (A ar B) pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatytą pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos gyventojams išmokėtos išmokos už supirktas netinkamas naudoti transporto priemones, akumuliatorius, katalizatorius, namų apyvokos prietaisus, elektros ir elektronikos įrangą. Šio paaiškinimo projektui Lietuvos Respublikos finansų ministerija pritarė 2014 m. lapkričio 27 d. raštu Nr.((14.16-01)-5K-1423515)-6K-1409246.   

Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatyme nustatyta, kad netauriųjų metalų laužas ir atliekos – netauriųjų metalų dirbiniai, netinkami naudoti pagal paskirtį dėl to, kad yra nusidėvėję, sulūžę ar kitaip sugadinti, taip pat atliekos, susidariusios netauriųjų metalų gamybos arba mechaninio apdorojimo metu.

 Kaip paaiškino Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos specialistai, atliekos yra klasifikuojamos pagal atliekų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro     1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo".  Į atliekų sąrašo 16 skyrių „Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos" patenka eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės, baterijos, akumuliatoriai, panaudoti katalizatoriai, elektros bei elektroninės įrangos atliekos ir kt. Daugelyje šių atliekų jų sudedamosios dalys yra pažymėtos žvaigždute (*), reiškiančia, kad tai yra pavojingos atliekos. Iš atliekų nepašalinus pavojingų sudedamųjų dalių (alyvų, rūgščių ir kt.), minėtos atliekos nepriskirtinos netauriųjų metalų laužui ir atliekoms.        

Dėl išmokų už netauriųjų metalų laužo supirkimą apmokestinimo

Atsižvelgiant į tai, kad tos pačios Lietuvos įmonės faktiškai superka aukščiau nurodytas atliekas tiek su pavojingomis sudedamomis dalimis, tiek be pavojingų sudedamųjų dalių, todėl netinkamų naudoti transporto priemonių, namų apyvokos prietaisų ir elektros įrangos supirkimas, kai tokių sandorių pagrindinis tikslas – netauriųjų metalų laužo supirkimas (nesvarbu, kokiame pavidale), GPMĮ tikslais laikytinas netauriųjų metalų laužo supirkimu.

Lietuvos įmonių už netauriųjų metalų laužo supirkimą nuolatiniams Lietuvos gyventojams 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtos išmokos pagal GPMĮ nuostatas priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių turi būti išskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas 5 proc. pajamų mokestis bei tokios išmokos turi būti deklaruojamos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje ir jos FR0572A priede.

2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautoms pajamoms už netauriųjų metalų laužo pardavimą GPMĮ 17 str. 1 dalies 27 punkte nustatyta 8000 Lt (2500 eurų) mokesčio lengvata netaikoma.

Primename, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams iki 2013 metų gruodžio 31 dienos išmokėtos išmokos už netauriųjų metalų laužo pardavimą buvo apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, tačiau gyventojai turėjo teisę tokioms pajamoms prisitaikyti GPMĮ 17 str. 1 dalies 27 punkte nustatytą 8000 Lt mokesčio lengvatą.

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos už netauriųjų metalų laužo supirkimą yra pajamų mokesčio objektas tik tuo atveju, jeigu jas gaunantis gyventojas vykdo individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje ir šios išmokos priskiriamos individualios veiklos pajamoms.   

Dėl išmokų už kito turto pardavimą apmokestinimo

Lietuvos įmonių gyventojams išmokėtos išmokos už supirktus netinkamus naudoti automobilių katalizatorius, elektros ir elektroninės įrangos atliekas (t. y. įvairias mikroschemas, kondensatorius, reles, mobiliųjų telefonų plokštes, procesorius, kietuosius diskus ir kt.), kai išmokamos sumos dydis priklauso tik nuo juose esančių tauriųjų metalų (t. y. aukso, sidabro, platinos grupės metalų) kiekio, laikytinos išmokomis už kito turto pardavimą. Išmokos už kitokias atliekas ir laužą, kurį sudaro kitos medžiagos nei netaurieji metalai (t. y. už plastiką, gumą, stiklą, popierių ir kt.) taip pat yra laikomos išmokomis už kito turto pardavimą.

Atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo Nr. 2006/66/EB 10 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės per einamuosius metus turi surinkti ir perdirbti ne mažiau kaip 45 proc. į vidaus rinką išleistų akumuliatorių (t.y. automobilių akumuliatorių ir baterijų supirkimo pagrindinis tikslas – Direktyvoje nurodytų užduočių vykdymas) ir į tai, kad pirminio apdorojimo metu iš akumuliatorių ir baterijų visų pirma išgaunamos pavojingos atliekos, išmokos už automobilių akumuliatorius ir baterijas laikytinos išmokomis už kito turto pardavimą.   

Gyventojams už kito turto (nepriskirtino teisiškai registruotam turtui) pardavimą išmokėtos išmokos pagal GPMĮ nustatytą pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, kurias įmonės privalo nurodyti Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje, jeigu vienkartinė išmokos suma viršija 200 Lt (60 eurų – kai išmoka išmokėta 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais).      

        Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamos, gautos už kito turto pardavimą, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 dalies 27 punktu, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu tokio turto pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas per mokestinį laikotarpį neviršija 8000 Lt (2500 eurų – kai pajamos gautos 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais). Nuo šią sumą viršijančios pajamų sumos nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo sumokėti 15 proc. pajamų mokestį. 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas

   

                                                    Artūras Klerauskas