« Grįžti

DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ FIKSUOTŲ DYDŽIŲ 2015 METAMS

Atnaujinimo data: 2014-09-19
Registracijos numeris   (32.42-31-1)-RM-15453   Data   2014-09-19

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) atsižvelgdama į šiuo metu galiojančius verslo liudijimų išdavimą reglamentuojančius teisės aktus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis teikia rekomendacijas savivaldybėms dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo 2015 metams.

Atkreipiame dėmesį , kad 2002 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1797 „D ėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo" (toliau ― Nutarimas) 3 punkte savivaldybėms rekomenduojama iki einamųjų metų lapkričio 10 dienos pateikti teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau — TVMI) informaciją apie nustatytus (patvirtintus) veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, kitų metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžius.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. euras tampa teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone Lietuvos Respublikoje, siūlome savivaldybių taryboms 2015 m. fiksuotus pajamų mokesčių dydžius nustatyti eurais (neatsižvelgiant į tai, kad savivaldybių tarybų sprendimai dėl 2015 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo turėtų būti patvirtinti ir pateikti TVMI iki 2014 m. lapkričio 10 dienos, t. y. dar galiojant litams).

Mokesčių administratorius, norėdamas užtikrinti galimybę gyventojams, pageidaujantiems verslo liudijimus 2015 metais numatomai vykdyti veiklai įsigyti už litus (t. y. 2014 m. pabaigoje), siekia kuo anksčiau (2014 metų pabaigoje) pradėti verslo liudijimų išdavimą 2015 metų veiklai. Todėl, prašome savivaldybių tarybų 2015 m. fiksuotus pajamų mokesčio dydžius nustatyti kuo anksčiau, ir priimtus sprendimus TVMI pateikti laikantis Nutarimo 3 punkte nurodytų rekomenduojamų terminų.

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 66 str. 4 dalies nuostatas „mokesčiai ir su jais susijusios sumos apskaičiuojami nacionaline valiuta, o kiekviena piniginė prievolė apvalinama taip: 49 ir mažiau centų apvalinami mažinant (atmetant), 50 ir daugiau centų – didinant iki lito (nuo 2015 m. sausio 1 d. − iki euro). Vadinasi, 2015 m. mokestiniu laikotarpiu mažiausias fiksuotas pajamų mokesčio dydis turi būti nustatytas ne mažesnis nei vienas euras.

Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau − GPMĮ) 6 str. 4 dalies nuostatas minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis apskaičiuojamas 12 minimalių mėnesinių algų (toliau — MMA), galiojančių mokestinio laikotarpio, einančio prieš mokestinį laikotarpį, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, spalio 1 d., sumai pritaikius mokestinio laikotarpio, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas sausio 1 d. galiosiantį GPMĮ 6 straipsnio 1 d. nustatytą pajamų mokesčio tarifą.

Šiuo metu galioja 2012 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo", įsigaliojusiu nuo 2013 m. sausio 1 d., nustatytoji 1000 Lt MMA (nuo 2015 m. sausio 1 d. tai turėtų būti 290 Eur).

Vadinasi, jei 2014 m. spalio 1 d. MMA dydis ir 2015 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifas nebūtų keičiami, tai 2015 metams minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis būtų toks pat kaip ir 2014 metais (1800 litų), o tai atitinka 522 Eur (12x290x15 proc.).

Jei nuo 2014 m. spalio 1 d. MMA dydis būtų padidintas iki 1035 Lt (300 Eur), tai 2015 metų minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis būtų 540 Eur (12x300x15 proc.).

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybių tarybos, nustatydamos fiksuotus pajamų mokesčių dydžius veiklai, vykdomai „neribojant veiklos teritorijos", negali nustatyti mažesnių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nei atitinkamu mokestiniu laikotarpiu galiojantis minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis.

 

 

Viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas

 

Dainoras Bradauskas