« Grįžti

DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ

Atnaujinimo data: 2009-05-26
Registracijos numeris   (18.23-31-1)-R-5098   Data   2009.05.26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2009-07-01 įsigalioja 2009 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 405 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 ,,Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 59-2295; toliau - Nutarimas):

1. Nutarimas papildytas nauju 2.5.4 punktu, kuriame nurodyta, kad išduotas prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti žemės ūkio ir maisto produktus tiems gyventojams, kurie turi įsigiję prekybos verslo liudijimus, t.y., kad žemės ūkio ir maisto produktai būtų parduodami tik galutiniam vartotojui.

2. Nutarimu patvirtintame Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše įrašyta 54 veiklos rūšis papildyta kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūros bei remonto veikla ir išdėstyta nauja redakcija ,,54. Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas (X) (EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)"

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, patikslinus 54 veiklos rūšį, tiek iki 2009-06-30, tiek ir nuo 2009-07-01 verslo liudijimus 54 veiklos rūšiai įsigiję gyventojai galės verstis ,, Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas (X) (EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)" veikla.

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis