« Grįžti

DĖL VIDUTINĖS SVERTINĖS MAŽMENINĖS CIGAREČIŲ PARDAVIMO KAINOS PATVIRTINIMO

Atnaujinimo data: 2017-03-08
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-6572

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-75 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo" patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2017 m. kovo 7 d., – 2,99 euro.

Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-415, numatyta, kad vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina apskaičiuojama pagal visų cigarečių, už kurias Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) nustatyta tvarka praėjusiais kalendoriniais metais yra atsiradusi prievolė sumokėti akcizus, bendrą vertę, grindžiamą maksimalia mažmenine pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius, padalytą iš viso šių cigarečių skaičiaus.

Pagal Kombinuotojo akcizų tarifo už cigaretes apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 280, vertybinis elementas apskaičiuojamas, naudojant vidutinę svertinę mažmeninę cigarečių pardavimo kainą, tik tais atvejais, kai atitinkama abi toliau nurodytas sąlygas:

  • prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda pagal Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 ir / arba 8 punktus (pavyzdžiui, laikomos banderolėmis nepaženklintos cigaretės) ir
  • nėra žinoma einamųjų kalendorinių metų to pavadinimo cigarečių didžiausia mažmeninė kaina.

Iki 2017 m. kovo 6 d. galiojusios patvirtintos vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos:

 

Laikotarpis

Kaina

Nuo 2016-02-24 iki 2016-03-06

2,77 euro

Nuo 2015-02-20 iki 2016-02-23

2,60 euro

Nuo 2015-01-01 iki 2015-02-19

2,46 euro

Nuo 2014-02-26 iki 2014-12-31

8,52 lito

Nuo 2013-02-22 iki 2014-02-25

8,22 lito

Nuo 2012-02-12 iki 2013-02-21

7,77 lito

Nuo 2011-03-02 iki 2012-02-11

7,46 lito

 

 

Teisės departamento direktorė

   

                                                      Rasa Virvilienė