« Grįžti

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO TERMINO 2013 METAIS

Atnaujinimo data: 2012-03-23
Registracijos numeris   (18.29-31-1)-R-2820   Data   2012.03.23

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakydama į gaunamus paklausimų dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo termino 2013 mokestiniams metams, informuoja, kad pagal nuo 2013 m. įsigaliosiančio naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymo (Žin.,1992, Nr. 21-612; 2011, Nr. 163-7743; (toliau – ŽMĮ) 6 straipsnio 2 dalį savivaldybių tarybos iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos turi nustatyti konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį. Tačiau, jei nuo kito mokestinio laikotarpio žemės mokestinė vertė nustatoma atsižvelgiant į naujai atlikto masinio žemės vertinimo rezultatus, tai mokesčio tarifą, galiosiantį kitą mokestinį laikotarpį, savivaldybės taryba gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos.

Tuo atveju, kai savivaldybės taryba iki minėtų terminų nenustato konkrečių mokesčio tarifų, arba po šių terminų keičia nustatytus mokesčio tarifus, tai atitinkamą mokestinį laikotarpį toje savivaldybės teritorijoje taikomas 0,01 procento mokesčio tarifas.

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo termino 2013 mokestiniams metams Lietuvos Respublikos finansų ministerija paaiškino 2012-02-19 rašte Nr. ((14.12-01)-6K-1202727, adresuotame Lietuvos savivaldybių asociacijai. Minėtame rašte, paaiškinta, kad skaičiuojant žemės mokestį už 2013 metų mokestinį laikotarpį žemės mokestinė vertė bus nustatoma atsižvelgiant į naujai atlikto masinio žemės vertinimo rezultatus, todėl savivaldybių tarybos konkrečius žemės mokesčio tarifus 2013 mokestiniams metams turėtų nustatyti iki 2012 m. gruodžio 1 dienos.

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė