« Grįžti

PAAIŠKINIMAS DĖL ANTSTOLIŲ PAJAMŲ PRIPAŽINIMO

Atnaujinimo data: 2010-12-08
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-11637   Data   2010.12.08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM), atsižvelgdama į Lietuvos antstolių rūmų pateiktą papildomą informaciją, bei siekdama formuoti tinkamą ir vienodą teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką, papildomai informuoja:

VMI prie FM 2010 m. rugsėjo 8 d. rašte Nr. (18.17-31-1)-R-8617, paaiškinta, kad tuo atveju, kai už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaita faktūra neišrašyta, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam tikram iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau: kai prekė parduodama ar paslauga suteikiama arba kai gaunamas atlygis už patiektą prekę arba suteiktą paslaugą. Tai reiškia, kad PVM apmokestinimo momentas siejamas su faktišku paslaugų suteikimu (prekių tiekimu), o ne su faktišku pinigų gavimu. Toks principas iš esmės atitinka pajamų pripažinimą kaupimo apskaitos principu pajamų mokesčio tikslais.

Atsižvelgiant į antstolių, kaip individualią veiklą vykdančių fizinių asmenų, veiklos ypatumus, antstolio teikiamos paslaugos suteikimo momentu turėtų būti laikomas priimto vykdomojo dokumento įvykdymas. Mokestinės prievolės tiek PVM, tiek pajamų mokesčio tikslais atsiranda, kai gaunamas atlygis už suteiktas paslaugas, todėl antstoliai PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas turėtų išrašyti tik realiai įvykdžius (užbaigus) vykdomąją bylą, išskyrus atvejus, kai apmokama už konkrečius antstolio veiksmus ar jų dalį (pavyzdžiui, vykdomosios bylos administravimo išlaidos, Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (Žin., 2005, Nr. 130-4682), 1 lentelės 2 grafa ,,Būtinos veiklos išlaidos" ir kt.).

 

 

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė