« Grįžti

PATIKSLINIMAS DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ FIKSUOTŲ DYDŽIŲ 2015 METAMS

Atnaujinimo data: 2014-09-30
Registracijos numeris   (32.42-31-1)-RM-15933   Data   2014-09-30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į tai, kad n uo 2014 m. spalio 1 d. įsigalioja 2014 m. rugsėjo 24 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" (toliau – Nutarimas), pagal kurį minimali mėnesinė alga (toliau ― MMA) didinama iki 1035 Lt, o nuo 2015-01-01 ši suma bus lygi 300 Eur, patikslina 2014 m. rugsėjo 19 d. rašto Nr. (32.42-31-1)-RM-15453 „D ėl Verslo liudijimų fiksuotų dydžių 2015 metams" nuostatas dėl minimalaus fiksuoto pajamų mokesčio dydžio.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. taikomas 1035 Lt MMA dydis (kas nuo 2015-01-01 atitiks 300 Eur), tai 2015 metų minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis bus 540 Eur (12x300x15 proc.), kas atitiktų 1863 litus.

Vadinasi , savivaldybių tarybos, nustatydamos 2015 m. fiksuotus pajamų mokesčių dydžius veiklai, vykdomai „neribojant veiklos teritorijos", negali nustatyti mažesnių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nei 540 eurų . Tačiau veiklai, vykdomai savo savivaldybės veiklos teritorijoje ir veiklai, vykdomai visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai gali būti nustatomi ir mažesni nei 540 eurų.

Viršininko pavaduotojas                                                                      Artūras Klerauskas